Grundkurs arrangerades om klimat och anpassning

Hur förändras klimatet och hur kan man arbeta med klimatanpassning? Det var frågor som belystes när SMHI arrangerade en grundkurs på området. Femtiotalet representanter från kommuner, landsting, länsstyrelser och andra myndigheter deltog.

Kursen gav grundläggande kunskap kring klimatförändringar och vilka effekter vi känner till idag. Hur man kan arbeta med klimatanpassning belyses också och vilka hjälpmedel SMHI kan erbjuda.

Programmet behandlade bland annat slutsatser från FNs klimatpanel IPCC, resultat från klimatscenarier och exempel på klimatanpassning i kommuner.

- Klimatanpassning har blivit en så bred fråga. Mer kunskap om klimat och klimatanpassning behövs, och också bra argument för klimatanpassning, säger kursdeltagare Marianne Dahlbäck, miljöstrateg i Örnsköldsviks kommun.

- Grundkursen gav bra kött på benen och också goda exempel på åtgärder, samt inte minst tillfälle till att nätverka med andra.

Underlätta för klimatanpassning

Deltagare var främst nya klimatanpassningssamordnare på länsstyrelser, politiker och tjänstemän på kommuner, verksamhetsansvariga för vård- och omsorg samt på myndigheter. Kursen vände sig också till dem som har arbetat med klimatanpassning ett tag, men behövde uppdatera sina kunskaper.

-Syftet med kursen var att underlätta arbetet med klimatanpassning, bland annat genom att visa på allt material som finns att tillgå, säger Gunn Persson, kursledare.

Grundkursen arrangerades för andra gången av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, som drivs på SMHI på uppdrag av regeringen.