Grund för utökat samarbete inom visualisering

Ett utökat samarbete mellan forskningen inom klimat, miljö och visualisering ska skapa ännu bättre kunskapsspridning. Nyligen signerades en grundsyn för fortsatt samarbete mellan SMHI, Centrum för klimatpolitisk forskning och Visualiseringscenter C.

Kunskapen om klimat- och miljöfrågor baseras på mycket stora mängder data och avancerade beräkningar. Visualiseringsverktyg kan göra detta komplexa underlag mer förståeligt.

Aktörer på området samlas nu för utökat samarbete. Nyligen undertecknades en grundsyn som syftar till utveckling, exempelvis forskningsprojekt där visualisering är en betydande komponent.

- Samarbetet är en viktig grund för att bättre kunna sprida vår kunskap, säger Lena Häll Eriksson, generaldirektör SMHI.

SMHI har tidigare tagit fram visualiseringar som handlar om klimatförändringar, Östersjöns miljö och framtida stadsplanering. Visualiseringarna bygger på en dialog mellan deltagare och SMHIs experter, eller visas som filmer.

Den nya grundsynen signerades av representanter från Norrköping Visualisering AB, Norrköping Science park, The Interactive Institute, Linköpings universitet, Visualiseringscentret, Centrum för klimatpolitisk forskning och SMHI.