Gröna obligationer kan finansiera klimatanpassning

Ett sätt att finansiera klimatanpassning i exempelvis kommuner kan vara att låna pengar med hjälp av så kallade gröna obligationer. Hur ansvariga gick tillväga i Göteborg beskrivs nu i ett nytt exempel på Klimatanpassningsportalen.

Gröna obligationer fungerar som vanliga obligationer, men det kapital som obligationerna inbringar läggs enbart på miljöinriktade projekt. Göteborg var tidigt ute med att prova denna typ av finansiering.

Ett av projekten som nu kunde finansieras var uppbyggnaden av ett vattenverk som bland annat ska säkra tillgången till dricksvatten. Erfarenheterna av finansieringsformen var goda och ytterligare gröna obligationer gavs ut ett år senare.

Idésamling för klimatanpassning

Gröna obligationer och arbetet i Göteborg beskrivs nu som ett nytt exempel i idésamlingen för klimatanpassning, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning.

Idésamlingen omfattar exempelvis flera projekt som handlar om att minska risken för översvämningar på olika sätt, att rusta skog för klimatförändringar, att bevara kulturhistoriska byggnader, att säkra tillgången till dricksvatten.

Idésamlingen finns på Klimatanpassningsportalen som riktar sig till alla som arbetar med klimatanpassning, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan sjutton myndigheter.