Gott Nytt Hydrologiskt År!

Idag är första dagen i det nya hydrologiska året, som alltid startar 1 oktober. Därmed passar vi på att sammanfatta föregående hydrologiska år: höga flöden förekom i Svealand och Norrland både höst och vår. Den torra sommaren innebar låga flöden i södra Sverige.

Den första oktober startar det hydrologiska året. Inför det nya året är det dags att summera det gångna.

Högt vattenstånd

Det hydrologiska årets första månader innebar högt vattenstånd i Vänern. Hösten 2012 blev ganska nederbördsrik i Vänerns avrinningsområde varvid vattennivån i sjön steg under en lång period. Nivån kulminerade 28 november på 44,88 meter över havet, vilket är strax över Vänerns dämningsgräns.

Även Mälarens nivå var högre än den normala oktober till november 2012. I oktober var vattennivån som mest 0,58 meter över havet och 33 cm över medelvärdet för månaden, det högsta vattenstånd som uppmätts under oktober månad sedan 1984.

Tidig isläggning i södra Sverige

Isläggningen i norra Sverige startade i oktober. I södra Sverige kom isläggningen ovanligt tidigt och i mitten av december fanns is på små sjöar i hela landet. Isen på de flesta sjöar låg kvar ända till början av april och islossningen avancerade sedan norrut. I södra Sverige skedde islossningen senare än normalt och i norra Norrland tidigare än normalt.

Vårflod

Snön låg kvar länge under våren och när värmen kom i slutet av april och maj smälte snön ganska snabbt. Årets snötäcke var större än normalt i de östra delarna av Svealand och längs södra delarna av Norrlandskusten vilket, i en kombination med regn och en snabb snösmältning, gav en vårflod med höga och mycket höga flöden på sina håll.

De höga flödena ledde till att många villor översvämmades samt att vägar och järnvägar blev avstängda. I centrala Uppsala byggdes vallar som skydd mot vattnet i Fyrisån.

I mitten av maj blev det mycket varmt i norra Sverige. Snön smälte i en rask takt och vårflödena blev höga i delar av norra Norrland. I Toreneälvens biflöden Muonioälven och Lainioälven var vattenflödena mycket höga.

Låga vattenflöden under sommaren

Juni, juli, och augusti innebar låga vattenflöden på många håll i landet. Vattennivån i sjön Möckeln i Småland var i augusti och september den lägsta sedan 1938.

Det hydrologiska året avslutades med höga flöden i små och medelstora vattendrag i södra/mellersta Norrland. Även Ångemanälven och dess biflöden Faxälven och Fjällsjöälven fick höga och mycket höga flöden.