Globala klimatscenarier nu på webben

SMHIs interaktiva webbsida "Framtidens klimat", som lanserades i höstas, har utökats med framtidsscenarier för hela världen. De globala scenarierna med temperatur och nederbörd går att studera för olika årstider och med olika antaganden om hur växthuseffekten kommer att förstärkas i framtiden.

Webbtjänsten ”Framtidens klimat” är öppen för alla och innehåller framtidsscenarier i form av kartor, diagram och nedladdningsbara data.

Tidigare scenarier för Europa och Sverige har nu kompletterats med scenarier för hela världen. Här visas förändring av medeltemperatur för hela året och för varje årstid. På samma sätt går det att se procentuell förändring av nederbörd. Scenarierna presenteras med två olika antaganden om växthuseffektens utveckling.

- Tillskottet med de globala scenarierna gör det nu möjligt att i ett enhetligt material studera utvecklingen för varje län, avrinningsområde, för Sverige, Europa och för hela världen, säger Lena Lindström, marknadsansvarig för klimattjänster inom SMHI.

Fler klimatindex

Framtidens klimat lanserades i höstas och utökades nyligen med fler klimatindex. Några exempel på de senaste nyheterna är årets sista vårfrostdatum, vegetationsperiodens start och nollgenomgångar, det vill säga när temperaturen skiftar kring nollgradersstrecket.

Sidorna innehåller också förklarande information om resultaten och hur de arbetats fram. De är utformade för att kunna användas av beslutsfattare, forskare och intresserad allmänhet.

Informationen i Framtidens klimat grundar sig på beräkningar med nio globala modeller, vilket är fler modeller än vad som tidigare har använts. Ju fler modeller, desto bättre visas hur tillförlitliga beräkningarna är.

Klimatscenariesidorna är en del av den större webbtjänsten "Framtidens klimat". Här finns en överblick och vidarelänkar till kunskapsmaterial om klimatförändringar, klimateffekter och klimatanpassning samt till olika tjänster för nedladdning av data.