Givande samarbete mot nya mål

För tio år sedan startade Centrum för klimatpolitisk forskning, CSPR, i ett samarbete mellan Linköpings universitet och SMHI. I början av maj firas jubileum, samtidigt tas avstamp för fortsatt samverkan.

–Det är naturligt att två starka miljöer som Linköpings universitet och SMHI samverkar, inte minst inom klimatområdet som får ett allt tydligare fokus på klimatanpassning. I SMHIs uppdrag som kunskapscentrum för klimatanpassning och nationell kontaktpunkt för FNs klimatpanel IPCC är samverkan inom CSPR en värdefull förstärkning, säger Pontus Matstoms, chef för SMHIs forskningsavdelning.

I mötet mellan samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga perspektiv har bland annat nya verktyg för att visualisera klimatfrågan utvecklats. Ett exempel är den uppblåsbara Geodom som till exempel användes vid klimattoppmötet i Köpenhamn 2009. Visualisering är fortsatt intressant.

–Inom ramen för CSPR arbetar vi just nu med att utveckla Norrköpings beslutsarena, en interaktiv miljö där visualisering och dialog är viktiga hörnstenar. Genom att använda ny teknik vill vi hitta sätt för beslutsfattare att enkelt kunna visa, dela och ta ställning till komplicerade fakta, oavsett om man finns fysiskt på plats eller deltar via webb, berättar Lotta Andersson, klimat- och vattenexpert vid SMHI.

Norrköpings beslutsarena - montage från CSPR.
Norrköpings beslutsarena. Bilden är ett montage från CSPR. Foto CSPR

Som en del av CSPRs jubiléumsvecka genomförs ett seminarium på SMHI den 8 maj. Då ska möjliga synergier mellan klimat- och klimatpolitisk forskning diskuteras. En avsiktsförklaring om fortsatt samarbete mellan SMHI och Linköpings universitet ska då också undertecknas.