Giftproducerande växtplankton vid Bohuskusten stoppar musselplockning

Provtagningar visar att det finns höga halter av alggifter i blåmusslor och förekomst av giftproducerande växtplankton vid Bohuskusten. Livsmedelsverket avråder därför tillfälligt från självplock av musslor och ostron vid Bohuskusten. De musslor som finns i handeln är kontrollerade och säkra att äta.

Karta över platser där Alexandrium har hittats i prover längs Bohuskusten
Alexandrium har hittats i prover längs Bohuskusten. Högst antal Alexandrium noterades vid Bottnefjord, norr om Lysekil. Röda punkter = Observation av Alexandrium. Blå punkter = ingen observation av Alexandrium. Förstora Bild

Växtplankton från släktet Alexandrium kan producera alggifter, så kallade Paralytic Shellfish Toxins (PST). Musslor och ostron fångar sin föda, framförallt växtplankton, genom att filtrera vatten. När det finns giftproducerande arter i plankton kan alggifter ansamlas i musslorna. Människor som äter musslorna får sedan i sig giftet och kan bli allvarligt sjuka.

Från 31 mars till 8 april har Alexandrium noterats i planktonprover tagna från Nidingen i norra Halland till trakterna av Hamburgsund i norra delen av Bohuslän. Högst antal Alexandrium noterades vid Bottnefjord, norr om Lysekil. Just nu finns det Alexandrium-plankton även vid Norska Skagerrakkusten och även där förekommer PST i musslor.

Det är första gången halter över gränsvärdet har uppmätts i svenska blåmusslor. Låga halter har uppmätts tidigare, vilket är naturligt då Alexandrium förekommer i våra vatten i stort sett varje år. De är vanligast under våren, men kan förkomma även under andra årstider. Just nu är det arterna Alexandrium ostenfeldii och Alexandrium tamarense som orsakar problem.

Halterna kan förändras snabbt

Halterna av PST i musslor har stigit snabbt, men de kan också sjunka fort igen om Alexandrium försvinner ur vattnet. Konkurrens från andra växtplankton kan göra att cellantalen av Alexandrium minskar. Om musslorna har föda i form av andra växtplankton går PST-halterna i musslorna ned snabbt.

SMHIs havsmiljöenhet i Göteborg utför analyser av växtplanktonprover som insamlas i närheten av platser där musslor skördas. Det sker i samarbete med Livsmedelsverket och även som en del av nationell och regional miljöövervakning.