Fredagsfrys på Bottenviken

Till skillnad mot förra helgen så infriades prognosen om en helt istäckt Bottenvik till idag fredag den 12 februari. Nu återstår att se hur länge det varar.

Sedan istäcket i Bottenviken revs upp av nordanvinden förra helgen har kyla och vind samarbetat på ett mer förväntat sätt.

Läs även: Blåsvädret rensade Bottenviken från is

Dag för dag har det öppna området i mitten blivit mindre och mindre, tills det natten mot fredag helt försvann. Därmed är Bottenviken helt istäckt för första gången sedan den 14 februari 2019.

Karta som visar isutbredningen i Bottenviken 20210212
Kartan visar isutbredningen fredag den 12 februari 2021. Ljusrosa anger nyis, mörkrosa tunn jämn is, orange tät drivis, röd mycket tät drivis, mörkrött sammanfrusen is och grått är landfast is.

Blåsigt till helgen

För den kommande helgen ser det på Bottenviken ut att bli frisk vind omkring nord eller väst. Havsisen driver ut från den svenska kusten men nyis bildas i råkarna, säger oceanograf och isexpert Isabella Grönfeldt.
Råk i drivisen
När drivisen rör sig kan det bildas områden med öppet vatten, som kallas råkar. Foto SMHI

När vattnet är såpass nedkylt och luften är tillräckligt kall, så fungerar vinden som en ismaskin. Allt eftersom drivisen blåser till havs så fryser det till i det öppna området, råken, som uppstår längs den yttre kanten på den landfasta skärgårdsisen. 

Isvallar mot Finland

Det högtryck som länge givit oss rejält vinterväder ser den kommande veckan ut att kunna pressas hårt av lågtryck på Atlanten. Troligen försvagas det något och förskjuts åt sydost. Efterhand kan isen till havs på Bottenviken driva isär utanför den svenska kusten, och istället bilda vallar utmed den finska kusten, fortsätter Isabella. 
Drivis och isvallar
Isvallar kan bildas när drivisen trycks ihop av vinden. Foto SMHI

 

Is även i söder

Men denna vinter är det inte bara Bottenviken som är täckt av is. Nu i mitten av februari finns is till havs längs större delen av Sveriges kust. Längre söderut är den emellertid opålitlig, och det allmänna rådet är att undvika att ge sig ut på den.