Franskspråkig SMHI-kurs om klimatförändringar

Den 31 januari startade en internationell SIDA-kurs på SMHI i Norrköping. Det är en franskspråkig version av "Climate Change - Mitigation and Adaption" som tidigare genomförts på engelska. De 27 deltagarna kommer från delar av franskspråkiga Västafrika.

– I Burkina Faso märker vi tydligt av klimatförändringarna. Vi har under lång tid kunnat iaktta att regnet minskar, vilket ställer till stora svårigheter för lantbruket och för vår befolkning.

Det berättar Yaméugo Francis Souka, planerings- och utbildningschef på jordbruksministeriet i Burkina Faso. Han har just anlänt till Norrköping för att delta i SMHIs internationella SIDA-kurs om "Changements Climatiques – l’atténuation et l’adaptation".

– När vi på jordbruksministeriet fick veta att Sverige erbjuder en utbildning för att öka förståelsen kring klimtförändringar, en utbildning som handlar både om att förstå framtida klimateffekter och om hur vi kan anpassa oss till detta, så tog vi omedelbart möjligheten att delta, säger Yaméugo Francis Souka.

De 27 deltagarna kommer från delar av franskspråkiga Västafrika: Mali, Burkina Faso, Togo, Benin, Senegal, Elfenbenskusten och Niger. De kommer från bland annat departement, forskningsinstitut, organisationer och meteorologiska institut och arbetar på beslutsfattande nivå.

Deltagarna kommer under kursen att få lära sig mer om effekterna av klimatförändringar och vilka möjligheter man har att bromsa utvecklingen eller att anpassa samhället till de förändringar som kan väntas.

- Jag tror att anpassningsförmåga till framtidens klimat kommer att vara grunden för vårt lands framtida utveckling, säger Yaméugo Francis Souka med eftertryck.

Olika aspekter av ett förändrat klimat

På kursen belyser framstående nationella och internationella experter ett flertal aspekter av ett förändrat klimat, bland annat förändrade odlingsmöjligheter, hälsoaspekter och effekterna på kustnära områden.

– Programmet är inriktat dels på att belysa de specifika problem som deltagarnas hemländer kommer att ställas inför när det lokala klimatet påverkas, dels på att visa vilka vägar som kan stå öppna för att mildra effekterna, säger Katarina Losjö på SMHI som ansvarar för programmet.

– Varje deltagare kommer också att genomföra ett projektarbete som påbörjas under kursen i Sverige, och som redovisas efter cirka sex månader på ett seminarium i regionen.

Kursen startade den 31 januari och är en franskspråkig version av ”Climate Change – Mitigation and Adaptation” som tidigare genomförts på engelska. Deltagarna kommer att tillbringa tre veckor i Sverige; både på SMHI i Norrköping och hos SWECO i Stockholm.