Från klimatkunskap till affärs-möjligheter

Delad kunskap är dubbel kunskap. Det blev tydligt vid årets Klimatforum där forskare, företagare och politiker samlades kring temat ”Från kunskap till innovationer och affärsmöjligheter”.

– 2011 blir ett spännande år för klimatforskare. Det menade Patrick Samuelsson, klimatforskare på SMHI, när han talade på Klimatforum, Sveriges största klimatkonferens. Temat i år var ”Från kunskap till innovation och affärsmöjlighet” och drog mer än tusen besökare.

Kunskap om klimatläget idag

Patrick Samuelsson deltog som föreläsare i kunskapsblocket och gav en inblick i var klimatfrågan står idag inom den internationella forskarvärlden. Bland annat beskrev han hur klimatet förändras:

– Det lutar åt att år 2010 blir ett av de varmaste åren hittills, globalt sett. Isen i Arktis visar i år en ovanligt liten utbredning samtidigt som isen domineras av relativt ung is, vilket också indikerar tunnare is. Kombinationen av liten utbredning och ung is ger ovanliga förutsättningar inför nästa år. Issituationen om ett år kommer att bero på hur återhämtningen blir under kommande vinter.

– Den globala havsytan ligger nu ca sex cm över 1990 års nivå, vilket innebär att den observerade trenden i havsytans höjning de senaste 20 åren ligger i den övre kanten av IPCCs tidigare uppskattningar, fortsatte Patrick.

Att IPCC, i sina framtida klimatberäkningar, ligger i underkant mot verkligheten, var något även Andreas Carlgren, Sveriges miljöminister, lyfte fram:

– FNs klimatpanel IPCC kommer med sin nya rapport 2013-14. Hittills, för varje nytt steg som vetenskapen har sammanfattat, så har det alltid visat sig vara mer och mer bråttom jämfört med vad vi tidigare har trott.

Enkelhet är en nyckelfaktor

Syftet med klimatkonferensen var att skapa en mötesplats mellan forskare, företagare och politiker som engagerar sig i klimatfrågan, för att skapa möjligheter på alla nivåer i samhället att arbeta mot ett bättre klimat. Samt visa att detta kan vara lönsamt.

Men alla klimatvänliga lösningar, även om de i teorin uppskattas av kunder, slår inte igenom och blir lönsamma. Något som Martin Ingvar, professor i integrativ medicin vid Karolinska institutet, hade en förklaring till:

– Våra val är inte rationella. Vi styrs av det limbiska systemet som gör att vi kan agera snabbt och automatiskt. Ju mer stress, ju mer limbiskt.

Han förklarade att man måste ordna det så att det blir enkelt att göra rätt om man eftersträvar ett förändrat beteende. Många företag följer detta, menar han, men även politiskt är detta något för samhällsaktörer att ta hänsyn till:

– Företagen som gör prylar där man inte behöver tänka när man använder dem, säljer dem. Men prylarna som man behöver tänka på, de får aldrig en ordentlig marknad. Det är för komplext idag att ha elbil, därför är det få som har elbil.

Klimatsmarta samhällen behöver vara enkla

Från kinesiskt håll har man, enligt Swecos vd Eva Nygren, bestämt att man vill skapa en stad som är världsledande vad gäller hållbar utveckling. Där ska invånarna på ett enkelt sätt kunna leva klimatsmart. Som exempel ska det aldrig vara längre än 300 meter till en busshållplats.

– Där har man även bestämt sig för att testa svenska innovativa lösningar vad gäller klimatkunskap och hållbar utveckling.

– Det går fort i Kina. När man väl bestämmer sig, så händer det! är Evas förklaring till att staden kan byggas just där.

Andreas Carlgren pratade också om Kinas klimatarbetet:

– Nu verkar Kina ha bestämt sig för att rusa in i den gröna ekonomin. De vill leda den kapplöpningen, sade Andreas Carlgren och syftade på de många ekostäder som Kina planerar att bygga, städer som ska rymma ca 100 miljoner människor.

Delad kunskap är dubbel kunskap

Att de politiska processerna inte är tillräckliga för att lösa klimatfrågan, var något som de två arrangörernas generaldirektörer, Maria Ågren från Naturvårdsverket och Lena Häll Eriksson från SMHI, tog upp i sitt inledningstal.

– Även om det politiska arbetet är en grundförutsättning så måste alla använda sin kraft för att driva klimatarbetet vidare, sade Lena Häll Eriksson.

Vidare betonades att kunskap är av största vikt för att driva klimatfrågan framåt. Att söka ny kunskap och att dela den kunskapen med varandra.

– Vårt tema syftar på att man ska omsätta kunskap till lönsamma idéer och produkter, sade Maria Ågren och fick medhåll av Lena:

– För kloka beslut behövs bra underlag.

Vilket även Göran Tunhammar, Landshövding i Skåne län, poängterade när han gav skånska exempel där klimatutmaningar skapat lokala affärsmöjligheter:

– Kunskapsdelning är så fundamentalt viktigt! Delad kunskap är dubbel kunskap.