Framtidsklimatet visades i Kalmar län

Hur kommer klimatet att förändras och vad betyder det för samhället? SMHI har varit i Kalmar län under en vecka för att visa hur klimatet kan se ut i framtiden. Fokus var torka och skyfall. I en teaterdom visualiserades bland annat hur kommunerna i länet kan bli berörda.

I en mobil teaterdom visade SMHI hur klimatet förändras och hur utvecklingen ser ut för framtiden. Besökarna fick uppleva interaktiva visualiseringar kring klimat. Presentationerna gav också exempel på vad klimatförändringarna kan betyda för olika delar av samhället och hur vi kan minska vår klimatpåverkan, men också hur vi kan anpassa oss.

- Visualiseringen hjälper till att göra tydligt vilka klimatförändringar vi kan vänta och vilka konsekvenser de medför. Syftet är att öka besökarnas kunskap, medvetenhet och engagemang, säger David Hirdman, klimatkommunikatör SMHI.

Fokus på torka i Kalmar län

Efter sommarens vattenbrist med bevattningsförbud i stora delar av Kalmar län var torka i fokus.

- Scenariokartorna visar på en ökning i årsnederbörden, men i och med ökad avdunstning och förlängd växtsäsong kan det fortfarande bli torrare i markerna under sommarhalvåret i framtiden, säger Sandra Andersson, klimatkommunikatör SMHI.

Under visningarna på Öland där vattenbristen varit som störst, deltog Sveriges geologiska undersökning och visade hur grundvattennivåerna har utvecklats det senaste året.

- De låga grundvattennivåerna beror till stor del på att det fallit lite nederbörd under vintern. SGU har precis påbörjat flygningar för att leta efter nya grundvattenförekomster på Öland, berättar Mattias Gustafsson SGU.

I samarbete med Länsstyrelsen i Kalmar län fick tjänstemän, politiker och skolelever chansen att uppleva den interaktiva klimatvisningen. Under en vecka besökte SMHI Nybro, Mörbylånga, Borgholm, Mönsterås, Hultsfred och Vimmerby.

FN om klimatet

När FNs klimatpanel IPCC beskriver det globala klimatet är det tydligt att atmosfär och hav värms upp, att mängden snö och is minskar och att havsnivån höjs. Det krävs både utsläppsminskningar och anpassningsåtgärder för att bromsa och möta förändringarna.