Fortsatt låg isutbredning i Arktis

Den totala isutbredningen till havs i Arktis kommer enligt bedömningar att vara på en fortsatt mycket låg nivå under september månad.

Under juni och juli hade havsisen i Arktis totalt ungefär samma utbredning som förra sommaren, en nivå långt under ett 20-årigt medelvärde. Utbredningen har dock inte varit på den minirekordnivå som uppmättes år 2007.

Bedömningarna som nu görs för september månad pekar på att utbredningen blir fortsatt mycket låg.

- Enligt beräkningar kommer isen under september att hamna ungefär på samma låga nivå som förra året, säger Per Pemberton, forskare inom oceanografi SMHI.

- Isutbredningen är alltid som lägst under september och därför är den månaden kanske mest intressant att jämföra år från år, som en indikator för den fleråriga isens tillväxt.

SMHI bedömer isutbredningen

SMHI ingår, tillsammans med Meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet, i initiativet "SEARCH-for-DAMOCLES Sea Ice Outlook", som utfärdar bedömningar för Arktis havsis.

SMHI beräknar sannolikheten för en viss isutbredning med hjälp av en modell för oceaner och is. I modellen används bland annat atmosfärsdata från 20 olika år tillbaka.

SEARCH-for-DAMOCLES Sea Ice Outlook syftar till att samla ihop all tillgänglig information från mätningar, modeller och satelliter för att få en övergripande blick av isutvecklingen i Arktis under sommaren.

En summering av sommarens faktiska isutbredning i Arktis kommer att göras i början av oktober, utifrån satellitmätningar.