Försvagad Irene passerar Kanada

Den före detta tropiska orkanen Irene har försvagats och mist sin tropiska karaktär. På sin väg över östra Kanada kan dock Irene fortfarande orsaka stora regnmängder.

Den före detta tropiska orkanen Irene försvagades efterhand som den rörde sig upp över USAs ostkust.

På många håll har det fallit mycket regn, dock inga riktigt extrema mängder. Som mest rapporteras 293 mm från Taneytown i Maryland under lördagsdygnet.

Irene har nu mist sin tropiska karaktär men under sin rörelse norrut över östra Kanada kan Irene fortfarande orsaka stora regnmängder.

Sedan Irene passerat Kanada kommer den in i västvindbältet på Nordatlanten.

I början av sin levnad berörde Irene Puerto Rico och Dominikanska republiken, där San Rafael del Yuma fick 286 mm förra måndagen.

Extremt aktiv orkansäsong

Årets orkansäsong på Atlanten har så här långt varit extremt aktiv och överträffas än så länge bara av rekordsäsongen 2005 då 28 tropiska cykloner bildades, däribland de famösa orkanerna Katrina, Rita och Wilma.

Ett rekord har dock redan hunnit sättas i år då ingen av första åtta tropiska cyklonerna, Arlene, Bret, Cindy, Don, Emily, Franklin, Gert och Harvey nått upp till orkanstyrka vilket aldrig hänt tidigare. Det gamla rekordet härrörde från 2002 då de sex första tropiska cyklonerna endast utvecklades till tropiska stormar. Statistik över de tropiska cyklonerna på Atlanten finns att tillgå från 1851 och framåt.

En märklig kuriositet är att den namnlista som användes för år 2005 nu återupprepas i år. Dock så är namnen Dennis, Katrina, Rita, Stan och Wilma borttagna då de orsakade stor förödelse och i Stans och Katrinas fall även många dödsoffer.

Vi har nu fortfarande den klimatologiskt sett mest aktiva månaden (september) framför oss och skulle det bli så att namnlistan tar slut i år används, precis som 2005, det grekiska alfabetet för att ”namnge” cyklonerna. Det sista namnet på årets lista är ”Whitney” och efter det kommer så de tropiska cyklonerna att ges namnen Alpha, Beta, Gamma etc.

Irene, 2011
Image of Hurricane Irene (Category 3) over the Bahamas, as captured by the AVHRR instrument onboard EUMETSAT's polar-orbiting satellite. Foto EUMETSAT Förstora Bild