Första adventsstormen gav extremt högt vattenstånd längs västkusten

Den 27 november drog första adventsstormen in över Sydsverige. Vattenståndet steg snabbt till 120 cm över medelvattenstånd längs västkusten och senare observerades mer än 160 cm i Viken och Ängelholm. Vattenståndet i Barsebäck blev det högsta som någonsin observerats där sedan mätningarna startade 1937. Vid Väderöarna observerades 11 meters vågor.

En mild höst med mycket sydvästliga vindar höjde långsamt vattenståndet över det normala i Västerhavet. Stormen Berits framfart 26 november höjde nivåerna temporärt till drygt 80 cm över medelvattenstånd. När adventstormen drog in under eftermiddagen 27 november steg vattenståndet snabbt när den kraftiga västvinden, med orkanstyrka i byarna, pressade upp vattenståndet till extrema nivåer längs med västkusten. Vid flera mätplatser steg vattenståndet till mer än 120 cm över medelvattenstånd (figur 1).

adventstormen vattenstånd (figur1)
Figur 1. Vattenståndet (timvärden) längs med västkusten 26 – 28 november 2011. Förstora Bild

Under kvällen vred vinden till nordvästlig och pressade upp vattenstånds-
nivåerna längre söderut. Senare observerades +163 cm i Viken (figur 2), vilket är nära det gamla rekordet från november 1985, då +166 cm observerades.

I närheten av Ängelholm har SMHI en tillfällig mobil mätstation och där observerades ungefär 180 cm vattenstånd över medelvattenstånd.

Stormen gav en ny toppnotering i Barsebäck. Där observerades +136 cm, vilket är det högsta vattenstånd som observerats sedan mätningarna påbörjades 1937. Det tidigare rekordet med +128 cm, var från stormen Per i januari 2007.

Adventstormen vattenstånd (figur 2)
Figur 2. Vattenståndet (timvärden) i Öresund 26 – 28 november. Förstora Bild

Extrem vattenståndsskillnad över Öresund men litet inflöde

De kraftiga vindarna omfördelade vattenmassorna i Öresund. Söder om Öresundsbron observerades låga vattenstånd när den kraftiga västliga vinden pressade in vatten i Östersjön. Vattenståndet sjönk till -149 cm i Skanör, vilket är nära rekordet på -155 cm från decemberstormen 1999. Under natten när vinden avtog i styrka och tidvattnet kom in från Kattegatt steg vattenståndet till +81 cm på åtta timmar.

Den största skillnaden i vattenstånd mellan Viken och Skanör vid samma tidpunkt var 2,5 meter (figur 3) och genererar fortsatt inflöde genom Öresund.

Adventstormen vattenstånd (figur 3)
Figur 3. Vattenståndsdiagram som visar den extrema vattenståndsskillnaden över Öresund. Förstora Bild

Höga vågor

De kraftiga vindarna orsakade också höga vågor längs med västkusten. Vid Väderöarna observerade SMHIs vågboj en signifikant våghöjd på 7,4 meter och maxvågor på upp mot 11 meter. Den högsta av SMHI observerade våghöjden registrerades vid Väderöarna i samband med stormen Per den 14 januari 2007 med 13 meter mellan vågdal och vågtopp.