Forskningssatelliten Aeolus ska mäta vindar

Sent imorgon kväll skjuts forskningssatelliten Aeolus upp från Kourou i Franska Guyana. Satelliten ska mäta vindar över hela jordklotet de närmaste tre åren. Målet med Aeolus är att pröva ny teknik som kan förbättra väderprognoser.

Aeolus
Den 22 augusti 2018, skickas forskningssatelliten Aeolus upp från Kourou i Franska Guyana. Aeolus ska mäta vindar över hela jorden. Illustration ESA (European Space Agency)

Aeolus är en forskningssatellit designad för att mäta vindar via laser. Den har utvecklats för att fylla ett glapp i dagens observationssystem, genom att mäta vindar över hela jordklotet. Idag är vindmätningar glesa över hav och tropikerna. Målet med Aeolus är att studera globala vindmönster och pröva ny teknik som kan förbättra väderprognoser.

Heiner Körnich
Heiner Körnich

– Det unika med Aeolus är att man gör globala vindmätningar med en satellit med instrument som inte funnits i rymden förut. Det betyder att vi kommer få vindinformation om tropikerna, som vi inte haft tidigare. I första hand gör Aeolus vindmätningar som vi vill använda till väderprognoser. Prognoserna, särskilt över haven och tropikerna kommer att förbättras, vilket kommer ge oss i Sverige bättre långtidsprognoser, alltså fyra, fem dagar, eftersom vädret ofta kommer från Atlanten och genom inflytande från tropikerna, berättar Heiner Körnich, forskare inom meteorologi vid SMHI.

Mäter frekvensförskjutningar

Vind är relativt svårt att mäta, speciellt om man vill göra det på distans. Man kan göra det genom att följa rörelser, hos exempelvis en ballong eller titta på hur moln rör sig, men då måste man alltid ha något att följa. Aeolus kommer att mäta frekvensförskjutningar (dopplereffekt) hos satellitens lasersignaler för att beräkna vinddata. Dopplereffekten upplever man exempelvis då en ambulans rusar förbi och ljudet från sirenerna ändrar tonhöjd.

– Det är den princip som vi nu ska utnyttja med Aeolus, fast att vi då använder ljus i form av laser, förklarar Heiner Körnich.