Forskning för framtidens väderprognoser och varningar

Om tio år kommer det att vara möjligt att förvarna om extrema vädersituationer upp till två veckor i förväg. Det är vad det europeiska vädercentret ECMWF siktar mot i sin senaste tioårsstrategi. ECMWFs prognoser är en förutsättning för SMHIs arbete med mer detaljerade prognoser över Sverige.

Det europeiska centret för medellånga väderprognoser (ECMWF) vill förbättra prognoserna för vädersituationer som innebär stora konsekvenser.

– Med dagens beräkningar kan vi förvarna en vecka i förväg. Längre framförhållning är viktigt med tanke på att vi går mot en framtid med allt mer extremt väder, till följd av klimatförändringarna. Att tidigare få kunskap ger samhället bättre möjlighet att förbereda sig. Det kan handla om att stänga av broar, eller ställa in färjetrafik. Med förbättrade prognoser kan man rädda både liv och egendom, säger Erland Källén, chef för forskningsavdelningen vid ECMWF.

Viktigt underlag för SMHIs varningar och prognoser

SMHI levererar prognoser och varningar med stöd av underlag från ECMWF. Förbättringar i ECMWFs prognoser kommer direkt till nytta via de prognoser som SMHI publicerar via appar, hemsida och media.

Joakim Langner
Joakim Langner

– När vi tar fram detaljerade prognoser över Sverige för de närmaste två dygnen använder vi en detaljerad prognosmodell. Prognoser från ECMWF är en förutsättning för detta arbete eftersom data från de globala prognoserna föder SMHIs detaljerade prognosmodell med information utanför SMHIs beräkningsområde, berättar Joakim Langner, chef för SMHIs forskning och utveckling.

Att visualisera alternativa väderlägen

SMHI var först ut bland väderinstituten att testa nya sätt att visualisera flera alternativa utvecklingar av vädret utifrån ortsprognoser. För att göra så kallade sannolikhetsprognoser använder SMHI data från ECMWF. På smhi.se finns sannolikhetsprognoser som beskriver vilket väderläge som är mest troligt, mindre troligt och minst troligt utifrån ortsprognosen.

ECMWFs strategi presenterades idag för svensk media vid ett möte i Stockholm.