Nu finns förbättrad information om Sveriges vatten

SMHI har släppt en uppdaterad beskrivning av gränserna för ett antal av Sveriges huvudavrinningsområden. Mot slutet av 2017 kommer alla huvudavrinningsområden vara uppdaterade.

De senaste åren har förutsättningarna förbättrats för att beskrivna hur vattnet rör sig i landskapet. Informationen används inom bland annat miljösektorn och i klimatanpassningsarbetet och finns fritt tillgänglig i portalen ”Öppna data” på smhi.se.

I samarbetsprojektet mellan SMHI och Lantmäteriet, ”Hydrografi i nätverk”, används ny höjddata som i högre detalj beskriver terrängen, för att beskriva Sveriges hydrologi med högre upplösning.

– I november 2016 släppte Lantmäteriet ny uppdaterad information om vattendrag och sjöar för en stor del av södra Sverige. Detta är något vi varit med och tagit fram. Vi har dessutom använt informationen för att uppdatera vattendelarna för motsvarande huvudavrinningsområden, säger Håkan Olsson, projektsamordnare från SMHI. En vattendelare är gränsen mellan två avrinningsområden.

Nu fortsätter arbetet med att uppdatera den hydrologiska informationen för områden i Norrland.