Följ Sverigemedeltemperaturen 2014

Varje dag fram till årsskiftet (eventuellt med undantag av helgdagarna) kommer SMHI att presentera en prognos över Sverigemedeltemperaturen för år 2014. Prognosen bygger på två scenarier, dels att medeltemperaturen för december ligger kvar på samma nivå som hittills, dels att resten av december blir normal för landet som helhet.

De två kurvorna kommer alltmer att närma sig slutresultatet ju närmare årsskiftet vi kommer.

Som jämförelse finns Sverigemedeltemperaturen för de tre hittills varmaste åren (1934, 1938 och 1990)
 

Daglig prognos över Sverigemedeltemperaturen år 2014
Slutlig Sverigemedeltemperatur 2014. Som jämförelse finns även Sverigemedeltemperaturen för de tre hittills varmaste åren (1934, 1938 och 1990). Förstora Bild