FNs klimatpanel tar nästa steg

FNs klimatpanel IPCC sammanställer aktuell kunskap om klimatförändringar. Kunskapsunderlaget är viktigt för världens beslutsfattare. Arbetet är igång med IPCCs stora kunskapsutvärdering AR6, som pågår fram till 2022. Inom ramen för detta ska tre specialrapporter tas fram de närmaste åren. Svenska experter och forskare har bjudits in för att medverka i arbetet.

Redan i höstas fastställde IPCC en översikt för den första specialrapporten som ingår i AR6. Den handlar om en global uppvärmning på 1,5 grader C.

IPCC-möte i Nairobi, apr 2016
Arkivbild från IPCC-möte i Nairobi, april 2016. Foto IISD/Kiara Worth

I sitt möte den 28-31 mars i Guadalajara, Mexiko, fastställde IPCC ramarna för ytterligare två specialrapporter. Den ena ska handla om klimatförändringar, haven och kryosfären (samlingsnamn för snö och isar), och den andra om klimatförändringar och olika aspekter om marken och markanvändningen. Rapporterna är en del av klimatpanelens pågående sjätte stora kunskapsutvärdering, AR6. Båda rapporterna ska tas fram an en internationell grupp av forskare och experter. Arbetet ska vara klart till september 2019.

Underlag för klimatarbetet

När klimatpanelen diskuterade tidigare vilka specialrapporter som skulle tas fram fanns det många förslag på bordet. De som panelen sedan valde att gå vidare med fångar in flera av de behov som finns. Specialrapporterna är mer fokuserade än AR6-huvudrapporten.

Markku Rummukainen
Markku Rummukainen

– Specialrapporterna är en del i klimatpanelens kommande kunskapsunderlag. Rapporterna kommer att ge viktigt underlag för klimatarbetet om exempelvis Arktis. De kommer också att vara viktiga för områden som brottas med frågan om havsnivåhöjning, och för samhällen som påverkas av markförsämring, säger Markku Rummukainen, vid Sveriges nationella kontaktpunkt för IPCC på SMHI.

Svenska forskare ska nomineras

Nästa steg i arbetet är nominering och urval av författare till rapporterna. I Sverige sker nomineringarna via Sveriges nationella kontaktpunkt för FNs klimatpanel IPCC.

– Vi har precis gått ut med en inbjudan till experter och forskare till att vara med i arbetet med specialrapporterna. Det finns mycket bra forskning i Sverige på respektive tema och vi hoppas på stark svensk medverkan,, säger Markku Rummukainen.

Framöver följer motsvarande process för den sjätte utvärderingens huvudrapport AR6, med nomineringsförfarande senare under 2017.