FNs klimatpanel håller författarmöte i Sverige i höst

I oktober kommer ett författarmöte med ett 100-tal internationella klimatforskare och klimatexperter att hållas i Sverige. Mötet i Sverige är ett led i FNs klimatpanels (IPCCs) arbete med att ta fram en specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning.

Sverige kommer att vara värd för det tredje av sammanlagt fyra författarmöten som ingår i framtagandet av IPCCs specialrapport om en global uppvärmning på 1,5 grader. Mötet går av stapeln i Malmö, den 23 – 27 oktober.

IPCC-möte i Nairobi, apr 2016
Arkivbild - från IPCCs möte i Nairobi, april 2016. Foto IISD/Kiara Worth

Mötet samlar ett 100-tal internationella forskare och experter som under en veckas tid arbetar tillsammans. Syftet med mötet är att stämma av arbetsläget och nästa steg, gå igenom synpunkter från externa granskare, och gemensamt diskuterar vilka slutsatser som kan dras gällande kunskapsläget.

Hållbar utveckling i vidare perspektiv

– På klimatmötet i Paris 2015, efterfrågade världens länder ett vetenskapligt underlag kring 1,5 graders global uppvärmning, vilket IPCC har tagit fasta på. Rapporten ska ta ett brett grepp och utöver själva frågan om 1,5 graders global uppvärmning sätter den hållbar utveckling i ett vidare perspektiv, berättar Markku Rummukainen, klimatexpert och nationell kontaktpunkt för IPCC vid SMHI.

Svenskt värdskap

– Det är viktigt att det internationella klimatarbetet bygger på vetenskaplig grund och att vara värd för ett författarmöte är ett viktigt sätt att stödja IPCCs arbete. Sverige tog tidigt initiativet till att mötet skulle hållas i Sverige och har haft en aktiv dialog med IPCC om mötets utformning, säger Lena Lindström, samordnare för Sveriges kontaktpunkt för IPCC vid SMHI.

Specialrapporten ska vara klar vid månadsskiftet september-oktober 2018.

Omfattande kunskapssamling

IPCCs sjätte utvärderingscykel har nyligen påbörjats. Fram till 2022 ska tre specialrapporter, en uppdatering av metodrapport kring nationell inventering av växthusgaser samt huvudrapporten AR6 (Assessment Report 6) tas fram. De tre specialrapporterna handlar om;

  • 1,5-graders global uppvärmning
  • Klimatförändringar, havet och kryosfären
  • Klimatförändringar och marken