FN:s klimatpanel granskad

FN:s klimatpanel IPCC har granskats av världens vetenskapliga akademiers råd, IAC.

IAC:s rapport presenterades måndagen den 30 augusti. Den innehåller en utvärdering av sättet som IPCC har arbetat på, och förslag till förändringar inom organisation och arbetssätt för att ytterligare stärka IPCC:s kommande arbete. IAC framför samtidigt sin uppskattning av panelens insatser och noterar dess betydelse.
 

Naturvårdsverkets nyhet och seminarium om granskningsrapporten

IACs granskningsrapport och sammanfattande pressmeddelande

IPCC