Flytande bostäder som klimatanpassningsåtgärd

Kan bostäder på vatten vara en lösning för att skapa översvämningssäkra hus i framtiden? Den tanken hade Karlstad när de byggde flytande lägenheter. Nu finns ett nytt exempel i SMHIs idébank för klimatanpassning.

Karlstads geografiska läge gör att staden riskerar att översvämmas vid höga vattennivåer i Vänern och/eller höga vattenflöden i Klarälven.

År 2000 drabbades Karlstad av svåra översvämningar och därefter uppkom idén om att bygga flytande bostäder. Efterfrågan på vattennära bostäder skulle besvaras, samtidigt som bostäderna även skulle bli klimat-, eller översvämningsanpassade.

Bostäder som flyter

Sammanlagt tolv bostäder fördelade på två pontoner sitter numera fästa vid strandkanten. De är inte förankrade i sjöbottnen vilket gör att bostäderna enkelt kan flyttas vid behov. Bostäderna klarar skillnader i vattennivån och är konstruerade att kunna röra sig uppåt, nedåt, och i sidled. Detta för att undvika slitage vid exempelvis sjögång.

Den största utmaningen var att hitta rätt placering för byggnationen. Rätt vattendjup, lagom nära fastlandet, och nära redan befintliga nät av VVS, fjärrvärme, och bredband, med mera. Själva byggnationen var även en utmaning i sig då det är stor skillnad på att bygga på land och att bygga på vatten.

Nytt anpassningsexempel

Flytande bostäder i Karlstad beskrivs nu som ett nytt exempel i idésamlingen för klimatanpassning, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning.

Samlingen med exempel omfattar flera projekt som handlar om att minska risken för översvämningar på olika sätt, att rusta skog för klimatförändringar, att bevara kulturhistoriska byggnader och att säkra tillgången till dricksvatten för att nämna några.