Flödena i norra Norrland har kulminerat

De höga och mycket höga flödena i vattendragen i norra Norrland den senaste tiden har nu kulminerat. En klass 1-varning finns dock kvar eftersom flödena i många områden fortsätter ligga på en hög nivå ytterligare några dygn. 

–Det ligger förhållandevis lite snö kvar i fjällkedjan för att vara vid denna tidpunkt vilket ger förutsättningar för en relativt lugn fortsatt vårflödesperiod, berättar Jonas Olsson, vakthavande hydrolog på SMHI.

Klass 1-varning innebär höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vartannat år.