Fler svenska experter bjuds in till IPCCs arbete

FNs klimatpanel IPCC ska ta fram en specialrapport om klimatförändringen, haven och kryosfären. Nu söker klimatpanelen, via sina nationella kontaktpunkter, efter experter inom en rad områden till ett möte där specialrapporten ska formas.

IPCC-möte i Nairobi, april 2016
Bild från IPCCs möte i Nairobi, april 2016. Foto IISD/Kiara Worth

IPCC söker experter till ett så kallat scopingmöte som är första steget i framtagandet av rapporten. Mötet ska hållas i december. På mötet ska experterna diskutera de olika ämnesområden som ska ingå i specialrapporten.

– De ska göra en bedömning av vad som är möjligt att utvärdera, till exempel se att det finns tillräckligt med forskning. Diskussionerna ska mynna ut i en disposition för rapporten, ett förslag till koncept, som IPCC ska fastställa på sitt möte i mars 2017, berättar Lena Lindström, kommunikationssamordnare för IPCCs nationella kontaktpunkt vid SMHI.

Skicka personligt underlag

Nomineringen av experter sker via SMHI som är den nationella kontaktpunkten för IPCC. För att komma med i processen behöver experter skicka in personligt underlag. 

På grund av sommarsemestrar ser vi gärna att underlag kommer in före den 12 juli men absolut senast den 22 juli.

I brevet i högerspalten listas de områden IPCC främst söker expertis inom. I urvalsprocessen kommer hänsyn även tas till följande kriterier och aspekter: vetenskaplig, teknisk och socioekonomisk expertis, geografisk representation av experterna, en blandning av experter med och utan tidigare erfarenhet från IPCC-relaterat arbete, genusbalans, en blandning av vetenskapliga experter och experter med bakgrund från relevanta intressent- och användargrupper, inklusive regeringar.  

– Det här är en unik möjlighet för svenska experter på området att vara med i att utforma en viktig del i nya kunskapsunderlag från FN:s klimatpanel till beslutsfattare, och samverka med framstående experter från hela världen. Jag hoppas att många är intresserade och anmäler sig, säger Lena Lindström.