Fjärranalysdagarna samlar Sveriges satellitexpertis

SMHI arrangerar tillsammans med Rymdstyrelsen, Naturvårdsverket, Lantmäteriet och Skogsstyrelsen "Fjärranalysdagarna 2009" i Stockholm den 10-11 mars. Ett 40-tal experter kommer att presentera det senaste inom satellitutvecklingen och dess användningsområden.

Satellitdata används för att övervaka allt från väder, algblomning och skogsbruk till miljöbrott och klimatförändringar.
- Under Fjärranalysdagarna får användare, tjänsteleverantörer, forskare och utvecklare ett tillfälle att informera sig om vad som sker inom satellitområdet, att utbyta erfarenheter och kanske även så några frön till nya samarbetsformer och tillämpningar, säger Erik Liljas på SMHI.

Sammanlagt kommer ett 40-tal föreläsningar att hållas under symposiet. SMHI ska informera om vad som sker inom miljö- och klimatövervakningen, och om institutets deltagande i det europeiska samarbetsprojektet GMES, Global Monitoring for Environment and Security. SMHIs fokus här är viktiga och långsiktiga miljö- och säkerhetsfrågor, och då speciellt för Östersjöområdet.

Bland talarna finns även representanter för den europeiska rymdorganisationen ESA och Europeiska kommissionen.

Fjärranalysdagarna 2009