Fjällanläggning klimatanpassar

Många fjällanläggningar är allt mer beroende av att kunna tillverka snö för att säkerställa sin vintersäsong. Vid Ramundberget finns nu snökanoner installerade, efter att anläggningen varit i drift i mer än ett halvt sekel. Klimatanpassning av fjällanläggningar finns nu beskrivet i en ny exempelsamling för klimatanpassning.

Natursnö har alltid varit viktig vid Ramundberget och anläggningen har klarat sig utan snökanoner sedan starten för drygt femtio år sedan. Efter flera års diskussioner, funderingar och planerande valde anläggningen att investera i närmare 200 snökanoner.

Investeringen medför en längre vintersäsong och fler besökare. Innan inköpet av snökanonerna brukade säsongen normalt börja i december, men kan nu starta redan under höstlovet. En annan viktig faktor för att klara sig med mindre mängd snö är att varje sommar utföra ett omfattande arbete med vegetationsröjning.

Klimatanpassning av fjällanläggning är ett nytt exempel i den erfarenhetsbank för klimatanpassning som har börjat byggas upp. Materialet har sammanställts av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI och presenterar arbete som bedrivs i svenska kommuner och av andra aktörer. Här går det också att läsa om minskade risker för översvämningar, säkrad tillgång på dricksvatten och minskade hälsorisker vid värmeböljor.

Exemplen ska sprida erfarenheter

Anpassningsexemplen syftar till att ge inspiration och sprida de erfarenheter som växt fram under de senaste åren. Exempel har tagits fram inom några olika problemområden, men idébanken ska växa successivt med ytterligare beskrivningar från fler aktörer.

Exemplen presenteras i en kortfattad version med fördjupningsläsning. Materialet finns på Klimatanpassningsportalen, där en stor mängd fakta och råd kring klimatanpassning är samlat.

Portalen drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning i samverkan med fjorton myndigheter. Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning drivs vid SMHI som ett regeringsuppdrag, och samlar kunskap om klimatanpassning.