Februari dominerades av kraftiga temperatursvängningar

Början på månaden var kall i norra Sverige med månadens lägsta temperatur -37,8° rapporterad från Nikkaluokta i Lapplandsfjällen den 7. Sedan slog det helt om och den meteorologiska våren kom till och med till några enstaka platser i Norrland. Månadens högsta temperatur uppmättes i Brovallen i Dalarna den 27 och var +11,9°.

Inledningen var ostadig och lågtrycksbetonad med snabba temperaturväxlingar och en del nederbörd. Den 6 växte en högtrycksrygg in över norra Sverige och ett par dagar följde med klart och kallt väder.

Högtrycket försköts så småningom österut men hindrade ändå nya lågtryck från att dra in över landet. Dock drog mild och fuktig luft in från sydväst med början den 13 och gav gråa och disiga dagar.

Ett tudelat Sverige

Från den 18 bildades ett nytt högtryck över norra Norrland vilket ännu en gång gav sjunkande temperaturer där. Högtrycket vandrade söderut de följande dagarna och delade Sverige på mitten. I Götaland och Svealand blåste det kalla nordostliga vindar, medan det i Norrland drog in mild luft från väster. Detta gav en lite märklig temperaturkarta med milt i norr och kallt i söder.

Detta ledde till att att våren anlände till några få platser i norra Sverige, utan att så hade skett i södra delen av landet. Enligt den meteorologiska definitionen för vår ska dygnsmedeltemperaturen ha varit över 0°C sju dygn i rad. Vårens ankomst räknas då från det första av dessa sju dygn. För några stationer i Norrland hade det nu inträffat, vilket är mycket ovanligt.
Mer detaljer om våren.

En varm februarimånad i nordöstra Norrland

Månadens högsta temperatur uppmättes den 27 i Brovallen i Dalarna och var +11,9°. Månadens lägsta temperatur var -37,8° och rapporterades från Nikkaluokta i Lapplandsfjällen den 7.

Månaden var som helhet varmare än normalt. Varmast var det i nordöstra Norrland, med upp till 5° temperaturöverskott. Undantaget var delar av västra Götaland som hade någon enstaka grad kallare än normalt. Vi får gå tillbaka ända till den extremt varma februarimånaden 2008 för att hitta en som var varmare.

Mycket snö i nordvästra fjällen

Det kom mer nederbörd än normalt i de östra delarna av Götaland och Svealand. Det största överskottet av nederbörd fick nordligaste delen av fjällkedjan. I mellersta delen av fjällkedjan samt västra Götaland och västra Svealand föll det dock mindre nederbörd än vad som är normalt. Februari 2012 var övervägande blötare jämfört med i år, medan 2011 var ungefär på samma nivå som 2013 men med i princip en omvänd geografisk fördelning.

Snödjupet låg under februari på en del platser längst i norr på över 1 meter. Större delen av Götaland hade dock barmark vid månadens början, men från och med den 7 hade nästan hela landet ett vitt snötäcke. I slutet av månaden fick åter igen västkusten barmark.

Medeltemperaturens avvikelse från den normala för perioden 1 - 27 februari 2013
Medeltemperaturens avvikelse från den normala för perioden 1 - 27 februari 2013
Nederbörden i procent av den normala för perioden 1 - 27 februari 2013
Nederbörden i procent av den normala för perioden 1 - 27 februari 2013