Fartygsproblem medför inställd expedition i februari

Fiskeriverket har upptäckt asbest på sitt forskningsfartyg Argos, som även SMHI använder för att genomföra månatliga utsjömätningar. SMHIs februariexpedition ställdes därför in.

Vid reparationsarbeten på Fiskeriverkets forskningsfartyg Argos under februari har man upptäckt att det finns asbest i olika gemensamma utrymmen. När man på Fiskeriverket fick information om detta stängdes fartyget för tillträde annat än med skyddsutrustning. Man avvaktar med beslut om eventuella ombyggnader.

SMHI hyr forskningsfartyget Argos regelbundet av Fiskeriverket för att genomföra månatliga utsjömätningar. Detta omöjliggjordes under februari månad.

Expedition i mars genomförs trots problem

Arbete pågår med att utreda möjligheter att chartra andra fartyg för att genomföra de övriga planerade månatliga undersökningarna.

Expedition genomförs för närvarande av SMHIs Oceanografiska laboratorium ombord på fartyget Franklin som hyrts in från MMT (Marin Mätteknik AB) i Västra Frölunda. Preliminärt kan även en expedition i april utföras av samma fartyg.