Extremt kraftigt regn över Malmö

Under söndag morgon och förmiddag föll extremt kraftigt regn över Malmö, vilket gav upphov till omfattande översvämningar. På 24 timmar föll 100,1 mm, vilket är rekord för Malmö.

Det handlar om ovanligt stora regnmängder. På 24 timmar föll 100,1 mm vilket är rekord för Malmö, sedan åtminstone 1961. Det tidigare rekordet i Malmö för mest regn på 24 timmar var 96,6 mm den 18 juni 1980.

Dessutom blev det för Malmös del rekord för största nederbördsmängd under en timme, 31,6 mm, och rekord för största nederbördsmängd för en kvart, 17,6 mm mellan kl 08:30 och 08:45 på söndagen.
 

Nederbördsmängder varje kvart i Malmö
Diagrammet visar kvartsnederbörd för Malmö söndagen den 31 augusti 2014. Förstora Bild

Av praktiska skäl klassar SMHI ett nederbördsdygn som den mängd som fallit mellan klockan 07 (08 sommartid) och klockan 07 (08 sommartid) påföljande dygn. Detta innebär att regnet föll under två separata nederbördsdygn. För Malmös del innebar det att man fick 85 mm regn på sex timmar och totalt under lördag-söndag hela 107,4 mm. Grannstationen Falsterbo fick också mycket regn, sammanlagt 87 mm under helgen.

Ovanligt kraftigt skyfall

Utifrån de regnmängder som föll under de två nederbördsdygnen kan man undra hur vanligt det är med så här pass kraftigt regn över sydvästra Skåne. I studien ”Extrem nederbörd i Sverige under 1 till 30 dygn, 1900 – 2011” av Lennart Wern, klimatolog på SMHI, beräknades återkomsttiden för 2-dygnsnederbörd. I området mellan Malmö och Falsterbo är det en statistisk återkomsttid på 50 år för att det där skall falla en 2-dygnsnederbördsmängd på minst 80 mm. För Malmös del, där det föll 107 mm, har helgens regn en återkomsttid på 100 år.
 

Återkomsttid, karta
50 års återkomsttid av 2-dygnsnederbörd (vänstra bilden) samt 100 års återkomsttid av 2-dygnsnederbörd (högra kartan). Källa: Extrem nederbörd i Sverige under 1 till 30 dygn, 1900 – 2011. Förstora Bild