Exempel på klimatanpassning för att möta översvämningar

I ett förändrat klimat gör översvämningar att reningsverk och ledningsnät för vatten påfrestas allt mer.  I Halmstad införs en speciell avloppsrening vid höga flöden och i Växjö arbetar kommunen med ytor där vatten kan samlas vid kraftiga regn. Det är två nya exempel på klimatanpassning som beskrivs i en idésamling.

Vid höga inkommande flöden på Västra strandens avloppsreningsverk i Halmstad har en så kallad högflödesrening påbörjats. Den kan ta hand om det avloppsvatten som reningsverkets konventionella rening inte har kapacitet att klara av.

Kraftiga regn och översvämningar leder annars till stor påfrestning på reningsverken. Stora inkommande flöden i reningsverken bidrar till att avloppsvattnet inte hinner renas och åker direkt ut i sjöar och vattendrag.

Växjö kommun har länge arbetat med översvämningar och dagvattenfrågor. Vid kraftiga regn klarar inte ledningsnätet av att ta hand om regnmängderna.

Volymerna behöver fördröjas och detta görs bland annat under en parkeringsyta och på en fotbollsplan.
 

Exempel på klimatanpassning

Växjö och Halmstad är två exempel på klimatanpassning som nu finns beskrivna i en idésamling som sammanställts av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Idésamlingen byggs successivt upp på Klimatanpassningsportalen, och presenterar arbete som bedrivs i svenska kommuner och av andra aktörer.

Anpassningsexemplen syftar till att ge inspiration och sprida de erfarenheter som växt fram under de senaste åren.

Klimatanpassningsportalen samlar en stor mängd fakta och råd kring klimatanpassning. Portalen drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI i samverkan med femton myndigheter.