Europeiskt möte om luftkvalitet och modeller på SMHI

Ett sextiotal europeiska forskare besöker nu SMHI för att diskutera kvalitetssäkring av luftmiljömodeller. Det sker inom ramen för Fairmode – Forum for air quality modelling in Europe.

Ett sextiotal europeiska forskare besöker den 14-16 juni SMHI för att diskutera kvalitetssäkring av luftmiljömodeller. Det sker inom ramen för Fairmode – Forum for air quality modelling in Europe.

– Vi har ett ansvar som modellutvecklare gentemot våra uppdragsgivare och kunder att visa att våra modeller håller god kvalitet, säger Hans Backström, luftmiljöexpert på SMHI, och fortsätter:

– På SMHI har vi kommit en bra bit på väg med modellering, särskilt för lokala spridningsberäkningar, och därför blev vi tillfrågade att arrangera det fjärde årliga Fairmode-mötet.

Stort intresse för kvalitetsfrågor

Under mötet som hålls på SMHI i Norrköping diskuteras hur modeller och modellresultat kan kvalitetssäkras, metoder för att fastställa emissioner i urbana miljöer, hur mätdata kan användas i kombination med modeller, luftkvalitetstjänster i realtid och många andra frågor av stort intresse för luftvårdsarbetet i Europa.

Fairmode bildades på initiativ av Europakommissionens forskningsinstitut JRC och Europeiska Miljöbyrån EEA med målet att främja användandet av spridningsberäkningar för kontroll av luftkvalitet.

– Om två år görs en översyn av det nuvarande europeiska luftkvalitetsdirektivet, berättar Stefano Galmarini från JRC. Det här forumet ger viktig information om vetenskapliga framsteg och vad som kan förbättras i lagstiftningen.

Forskning och affärer hand i hand

SMHI bedriver forskning och affärsverksamhet inom luftkvalitet. Några av de tjänster som SMHI tillhandahåller är bedömningar av hur luftföroreningar påverkar människors hälsa, nationella utsläppsberäkningar och nationell miljöövervakning. Exempelvis använder ett sjuttiotal kommuner och städer  webbverktyget SIMAIR för att kontrollera luftkvaliteten på gatunivå.

–Vi är glada över att stå som värdar för konferensen och ser fram emot ett fördjupat samarbete i Fairmode, men även inom Sverige kring luftkvalitetsarbetet, säger Hans Backström.