EU-projekt presenterar förslag till klimatanpassning för Östersjöregionen

Delade kunskapsdatabaser, samarbete kring finansiering och samarbete inom forskning och näringsliv. Det är några av förslagen i den nya strategin för klimatanpassning i Östersjöregionen. Resultaten presenterades när EU-projektet Baltadapt nyligen höll sin slutkonferens efter tre års arbete.

Sju länder kring Östersjön har varit representerade i EUs så kallade flaggskepps-projekt Baltadapt. Den övergripande målsättningen har varit att utveckla ett förslag på en klimatanpassningsstrategi och en handlingsplan för anpassningsarbetet, och som gäller hela Östersjöregionen. Förslagen är tänkta att fungera som underlag för kommande politiska beslut.

- Klimatanpassning, men också brist på anpassning, kan få stora effekter som korsar nationsgränserna. Det finns därför goda skäl att samarbeta inom Östersjöregionen för att förbereda oss för kommande klimatförändringar. Det säger Cristina Alionte Eklund, SMHI, och projektledare för de svenska insatserna.

Klimatanpassningsstrategi presenterades

Vid slutkonferensen som hölls i Riga i början av september presenterades projektets resultat, och de lämnades symboliskt över till Council of the Baltic Sea States, för att hanteras på politisk EU-nivå.

Balticstrategy
Huvudresultaten i Baltadapt är en strategi för klimatanpassning, men också en handlingsplan.

SMHI har haft ansvar för att ta fram klimatanpassningsstrategin. Förslaget omfattar ett brett spektrum områden som ökad medvetenhet om behov av anpassning, delade kunskapsdatabaser, forskningssamarbete för att identifiera och fylla kunskapsluckor.

Andra exempel är näringslivssamarbete, samarbete kring katastrofhantering, nationella strategier och finansiering.
Den andra delen av projektets huvudresultat, handlingsplanen, har det tyska miljöministeriet ansvarat för.

- Ett viktigt inslag i hela projektet har varit dialogen med olika intressenter, till exempel representanter från turism och jordbruk, samt beslutfattare på olika nivåer, säger Cristina.

Ett verktyg för dialogen har varit visualisering i en så kallad Geodom. Flera filmer och interaktiva produktioner om klimatförändringen visades också vid slutkonferensen.

Stort kunskapsmaterial framtaget

Förutom strategin och handlingsplanen har projektet arbetat fram ett stort kunskapsmaterial. Några exempel är rapporter som identifierar kunskapsluckor, analyser för biodiversitet, fiske, jordbruk, kustnära infrastruktur och turism. Nämnas kan också en analys av sårbarhet för klimatförändringar.

Alla Baltadapts faktablad och rapporter samt strategin och handlingsplan finns på www.baltadapt.eu.