Erik Kjellström anställs som professor inom klimatologi

Erik Kjellström har utsetts till professor i klimatologi på SMHI.

– Erik Kjellström har hög vetenskaplig och pedagogisk kompetens liksom stor erfarenhet av kommunikation och samverkan i Sverige och internationellt, säger Rolf Brennerfelt, generaldirektör.

Erik Kjellström
Erik Kjellström.

SMHI stärker och utvecklar sin forskning genom att anställa fyra professorer, en för vart och ett av SMHIs expertområden meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi. Först ut är tillsättningen av en professor inom klimatologi. Huvudinriktning är förståelse av klimatsystemets variabilitet, processer som styr klimatet och hur dessa kan representeras i klimat- och jordsystemmodeller.

Stark tillgång i utvecklingen av SMHIs forskning

– Denna tillsättning markerar SMHIs vetenskapliga nivå inom området. Erik Kjellströms gedigna kompetens är en stark tillgång i vår fortsatta utveckling av forskningen, både nationellt och internationellt, säger Rolf Brennerfelt.

Erik Kjellström är docent och idag enhetschef för enheten SMHI Rossby Centre som arbetar med klimatforskning. Han är också adjungerad professor vid meteorologiska institutionen, Stockholms Universitet. Erik har en gedigen forskarbakgrund och har arbetat med forskning på SMHI sedan 2003.

Hela verksamheten bygger på vetenskaplig grund

SMHI är en expertmyndighet inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimat. Hela myndighetens verksamhet bygger på vetenskaplig grund. SMHIs forskningsavdelning har drygt 100 medarbetare som arbetar med tillämpad forskning, metod och modellutveckling.