Enklare att använda SMHIs öppna data

Använder du SMHIs öppna data? Nu släpps betaversionen av SMHIs tjänst Utforskaren öppna data. Tjänstens gränssnitt har uppdaterats med fokus på förenklad åtkomst av SMHIs öppna data. Passa på att lämna dina synpunkter inför den fortsatta utvecklingen!

SMHIs tjänst Utforskaren öppna data har utvecklats och släpps nu i en betaversion med nytt grafiskt gränssnitt. Samtidigt presenteras nya grafiska gränssnitt för nedladdning av meteorologiska och oceanografiska observationsdata. Betaversionen av Utforskaren öppna data ska utvecklas till en skarp version med planerad lansering i slutet av 2018. SMHI vill nu få användarnas synpunkter på både funktion och utseende av tjänsten.

Marcus Flarup

- Användare har tidigare upplevt att det varit svårt att få en överblick av innehållet i tjänsten och att hitta önskade datamängder. I utvecklingen till betaversionen har fokus legat på att förbättra användarrgränssnittet för att göra SMHIs öppna data mer lättillgängliga och enklare att använda, säger Marcus Flarup, produktägare Öppna data.

Utökad funktionalitet och enhetligt gränssnitt

En del av utvecklingen av tjänsten har inneburit att förbereda för utökad funktionalitet. Metadata på engelska är ett exempel på ny funktionalitet och riktar sig till icke svenskspråkiga användare inom bland annat universitet och internationella samarbeten. Metadata beskriver innehåll och struktur av databasens innehåll, vilket bland annat används för att ta reda på om data går att använda för det egna syftet. Metadata på engelska kommer att införas under 2019.

De uppdaterade grafiska gränssnitten för nedladdning av meteorologiska och oceanografiska observationsdata är nu enhetliga med övrigt innehåll på smhi.se. Även gränssnittet för nedladdning av hydrologiska observationsdata kommer att uppdateras i ett senare utvecklingssteg.

Öppna data för alla

Alla som söker information från SMHIs databaser kan använda sig av Utforskaren öppna data. SMHIs öppna data har vitt skilda användargrupper, från etablerade väder- och miljökonsultbolag till privatpersoner. Kunskapen om datainformationen varierar från hög till låg kännedom.

- SMHIs öppna data är en viktig del inom många sektorer av vårt samhälle, både i den enskilde personens vardag och i samhället i stort. Data kan till exempel ingå i utredningar inför byggprojekt eller i olika typer av mobilapplikationer, förklarar Marcus Flarup

Ge dina synpunkter

Nu vill SMHI ha dina synpunkter på den nya betaversionen av Utforskaren öppna data och de nya gränssnitten för nedladdning av meteorlogiska och oceanografiska observationsdata. Berätta för oss hur du tycker att de fungerar och om du har några förslag på hur de kan utvecklas vidare.

Här finns betaversionen av SMHIs utforskare öppna data: Betaversionen av SMHIs utforskare öppna data.

Gränssnitten för nedladdning av meteorologiska och oceanografiska observationsdata finner du på:
Ladda ner meteorologiska observationer
Ladda ner oceanografiska observationer

Skicka dina synpunkter till: kundtjänst@smhi.se.