En dag för ozonet

Den 16 september är det ”Internationella ozondagen”. Ozondagen är instiftad av FN till minne av undertecknandet av det så kallade Montrealprotokollet 1987. I år är det dessutom 30 år sedan Wienkonventionen  till skydd för ozonskiktet undertecknades.

Sol

– Både konventionen och protokollet har varit mycket framgångsrika och därför är det dags att glädja oss att vi tillsammans med andra stater har lyckats ta itu med ett globalt miljöproblem. Om inte hade vi idag haft avsevärt fler fall av hudcancer, skador på ögon, grödor och material på grund av avsevärt högre UV-strålning, säger Weine Josefsson, SMHI.

Ozon är en gas som består av syreatomer, och den förekommer naturligt i atmosfären. Ozon är ohälsosam vid kontakt, men i atmosfären skyddar den oss mot farlig strålning. Ozon finns från jordytan upp till mycket höga höjder. Merparten befinner sig i stratosfären på cirka 10 - 50 km höjd och denna ansamling av ozon kallas därför ofta för ozonskiktet.

– Ozonet högt upp i atmosfären är bra. Det fungerar som ett filter mot den skadligaste UV-strålningen. När ozonskiktet minskar kan mer skadlig UV-strålning kan nå jordytan. För oss människor kan detta innebära ökad risk för bland annat hudcancer, säger Weine Josefsson, SMHI.

Aktuellt läge för ozonhålet över Antarktis

Varje år (augusti – december) uppträder ett ozonhål över Antarktis. Årets antarktiska ozonhål kom igång senare än vanligt. Hur stort, djupt och varaktigt det kommer att bli återstår att se. Följ utvecklingen till exempel via webbplatsen Tropospheric Emission Monitoring Internet Service