Efter en kall inledning på april spred sig vårvärmen

Många har nog upplevt årets aprilmånad som kall, men medeltemperaturen för perioden 1-29 april är nära eller strax över den normala för månaden. Efter en kall start på april strömmade varmare luft in över landet i mitten av månaden och temperaturerna steg, men sjönk sedan till omkring de normala de sista dagarna. I slutet av april hade den meteorologiska våren hade anlänt till en stor del av Sverige, med undantag av fjälltrakterna och delar av nordvästra Norrland. Även om lågtryck från Atlanten gav tidvis ostadigt väder så var månaden torr i lite mer än halva landet.

Det här är en första preliminär sammanfattning av aprilvädret. Den officiella månadskrönikan publiceras någon vecka in i maj.

Kall inledning på april

Kylan från föregående månad höll i sig i början av april då kalluft fortsatte att strömma ner över Sverige och de tolv första dygnen var i allmänhet kallare än normalt. På sina håll i Lapplandsfjällen var dygnsmedeltemperaturen vid några tillfällen ca 10 grader under den normala. Nätterna var kalla, medan temperaturerna dagtid kunde nå upp i omkring +5° i norr och +10° i söder. I söder dominerade ett högtryck vädret inledningsvis, medan delar av Norrland berördes av lågtryck från Atlanten.

Natten till den 1, annandag påsk, sjönk temperaturen till -14,3° i Horn i Östergötland. Det är den lägsta uppmätta apriltemperaturen i Götaland på 28 år. 1985 var den lägsta temperaturen -15,7° i Flahult söder om Jönköping den 11 april. Aprilrekordet för Götaland är -25,5° i Flahult påskaftonen den 4 april 1942.

Även i Målilla var det kallt och med -13,7° fick stationen ett nytt aprilrekord. Mätserien där startade 1946 och det gamla rekordet var -12,6° från 1957.

De kalla nätterna höll i sig och den 3 uppmättes -8,7° vid Visby flygplats. Det är den lägsta apriltemperaturen där sedan 1966, då stationen hade -12,7 grader den 19 april.

Den 6-7 passerade ett lågtryck över södra Norrland, som gav upp till ca 10-20 mm nederbörd. Kalluft svepte ned bakom lågtrycket och följdes av mer högtrycksdominerat väder den 8-10. Månadens lägsta temperatur var -27,3° i Gielas den 8.

Den 11-13 följde ett lågtryck Östersjön, från Danmark till sydvästra Finland, och ett tillhörande nederbördsområde rörde sig norrut från Götaland till sydligaste Norrland. I delar av Svealand och nordöstra Götaland kom ca 20-40 mm nederbörd.

Automatisk synopstation i Horn
Den automatiska synopstationen strax sydost om Horn, den 17 april. Foto Petra Johansson Förstora Bild

Varmt i mitten av månaden

Sydlig vind gjorde att varmluft från Europa letade sig norrut. En period med ostadigare och varmare väder följde. Tidvis var det blåsigt och t ex den 14 registrerade Blåhammaren 29 m/s.

Den 15-19 var temperaturerna över de normala i så gott som hela landet, som mest var temperaturöverskottet 8-9 grader. Några stationer i Götaland fick en eller ett par dygn med sommartemperaturer. Nio stationer i Skåne, däribland Malmö och Hörby, hade 4 dygn med sommartemperaturer den 15-18 och missade därmed den meteorologiska definitionen av sommar med ett dygn.

Månadens och årets hittills högsta temperatur var 21,1° i Oskarshamn den 18. Det var första gången i år som temperaturen gick över 20°.

Den 20-21 gav en högtrycksrygg uppehåll i en stor del av landet, utom längst i norr där en varmfront gav mindre mängder nederbörd. Temperaturerna var på de flesta håll fortsatt något över de normala.

Det varma vädret gjorde att den meteorologiska våren spred sig och till slut var det bara fjälltrakterna och delar av nordvästra Norrland som den inte nått.

Ostadig avslutning

Ute på Atlanten fanns lågtryck som fortsatte att ge ostadigt väder. Den 23 passerades landet av ett nederbördsområde som var knutet till ett lågtryck utanför Lofoten. Bakom nederbördsområdet fanns ett sk tråg med instabil luft vilket bidrog till att åska uppstod. Blixtar registrerades i norra Svealand samt södra Norrland.

Den 23-24 nådde varmluft från Europa sydligaste Götaland och några stationer fick tillfälligt sommartemperaturer. Den 25 noterade både Oskarshamn och Gladhammar i östra Småland ett dygn med sommartemperaturer.

Efter att ett lågtryck passerat österut över södra Sverige den 26, sjönk temperaturerna något till omkring de normala i större delen av landet. Det lågtrycksbetonade vädret fortsatte och den 27 samt 29 förekom åska i främst västra Götaland.

Temperatur

Preliminär avvikelse från normal medeltemperatur i april 2013.
Preliminär avvikelse från normal medeltemperatur i april 2013. Förstora Bild

Temperaturmässigt påminner årets april om den förra året, som efter en kall inledning fick en månadstemperatur nära referensvärdet för perioden 1961-90. I stora delar av Norrland har årets april varit något varmare än 2012, medan det i delar av Götaland och östra Svealand varit lite kallare. Under 2000-talet har aprilmånaderna annars varit i huvudsak varma och man får gå tillbaka till 1998 för att hitta en april som varit övervägande kallare än normalt.

Nederbörd

Preliminär avvikelse från normal nederbörd i april 2013.
Preliminär avvikelse från normal nederbörd i april 2013. Förstora Bild

April har varit torrare än normalt i mer än halva landet, framföra allt i södra och västra Norrland samt Skåne. I södra Norrland och sydvästra Skåne har det i en del områden kommit mindre än hälften så mycket nederbörd som normalt. Nordöstra Norrland fick däremot lite mer nederbörd än normalt.

I allmänhet var april 2012 mer nederbördsrik än årets och april 2011 torrare, med undantag av Norrlandsfjällen och delar av södra Norrland. I fjällen var april 2008 torrare än årets och i södra Norrland (utom fjälltrakterna) var april 2007 torrare på de flesta platser. För att hitta en april som var torrare än årets både i södra och västra Norrland får man gå tillbaka till 1993.

Snötäcke

I början av april var det snötäcke i större delen av landet, förutom i delar av västra och södra Götaland, Öland och Gotland. Månadens största rapporterade snödjup var 176 cm i Katterjåkk den 4. Det var även säsongens största snödjup.

Snötäcket minskade i allmänhet sakta under första halvan av april. Värmen i mitten av månaden gjorde tillsammans med nederbörd att snösmältningen tog fart. Det orsakade höga vattenflöden och översvämningar i bl a de övre delarna av Norralaån i närheten av Söderhamn i Hälsingland och Fyrisån i Uppsala.

Den 29 var det barmark i nästan hela Götaland och Svealand samt på flera håll i södra Norrlands inre och vid Norrlandskusten.