ECDS nu i World Data System

Environment Climate Data Sweden, ECDS, som drivs av SMHI, är första svenska forskningsinfrastruktur att godkännas som medlem i WDS nätverk. Det är ett internationellt nätverk för datacenter som arbetar med öppna forskningsdata.

Internationella vetenskapsrådet har beviljat Environment Climate Data Sweden, ECDS medlemskap i World Data System, WDS.

– Ett medlemskap i WDS ger oss ökad möjlighet att driva frågor för fler öppna forskningsdata. Vi är självklart stolta över att vi tillhör de datacenter som har så hög standard att vi godkänns som medlem i WDS, säger Kerstin Konitzer, föreståndare för ECDS.

Medlemmar i WDS bidrar till att kvalitetssäkrade vetenskapliga data finns tillgängliga. Att utforma internationella standarder och öka tillgängligheten till data är också viktigt, liksom att främja en långsiktig förvaltning av data.

– I Sverige arbetar Vetenskapsrådet med nya riktlinjer för öppna data, som ska presenteras vid årets slut. Vi ser samtidigt att svenska universitet och högskolor arbetar mer aktivt med öppna data. Det gör att vi kommer att se fler forskningsdata tillgängliga framöver, något som också ökar samhällsnyttan av svensk forskning, säger Kerstin Konitzer.

Dataportal och stöd till forskare

ECDS har sedan 2009 arbetat för att öka tillgängligheten till data från forskning inom miljö- och klimatområdet. ECDS dataportal gör forskningsdata från svensk miljö- och klimatforskning sökbara och tillgängliga och ger också stöd till forskare i datahanteringsfrågor.

Idag är ECDS en del av den svenska e-infrastrukturen för forskningsdata. Som en nationell nod för forskningsdata inom miljö och klimat arbetar ECDS för öppen tillgång till data för största nytta inom både forskning och samhälle. ECDS ingår också i fler internationella nätverk som verkar för att förbättra tillgången till forskningsdata, till exempel Research Data Alliance.