Drygt 150 länder samlades på världskonferens om klimatet

"World Climate Conference 3", som avslutades den 4 september, samlade mer än 2.000 beslutsfattare och klimatforskare från hela världen. Syftet var att diskutera hur framtidens klimatinformation och prognoser ska utformas för att underlätta ländernas klimatanpassning. I Sveriges delegation fanns representanter för regeringen och SMHI.

"World Climate Conference 3" hålls i Genève från den 31 augusti till 4 september. Det arrangeras av FN-organet WMO (World Meteorological Organization) och anknyter till flera organ inom FN.
WCC-3 hålls strax innan FNs stora klimatmöte i december i Köpenhamn, där man hoppas nå ett nytt ”Kyoto-avtal” med ett ramverk för klimatpolitiken efter år 2012.

– WCC-3 kommer att starta en process för att förbättra kunskapsunderlaget för ländernas anpassning till ett förändrat klimat. Den blir också ett viktigt stöd för de frågor som behandlas vid konferensen i Köpenhamn, säger Erik Arnberg på Miljödepartementet.

Konferensen kopplar samman beslutsfattare från politik, näringsliv och organisationer – alltså de som behöver klimatinformationen – med klimatforskarna, nationella institut som SMHI samt nätverk som tar fram data och tjänster. Mer än 1.300 deltagare från hela världen kommer att delta.

Sveriges officiella delegation leds av statssekreteraren Åsa-Britt Karlsson. Andra delegater är kanslirådet på Miljödepartementet Erik Arnberg och från SMHI; generaldirektör Lena Häll Eriksson och klimatexpert Markku Rummukainen.

Störst behov i utvecklingsländerna

– Vi kommer att diskutera hur klimatforskning, klimatdata och olika tjänster ska utformas för att länder ska få bästa möjliga beslutsunderlag för arbetet med att anpassa olika samhällssektorer till klimatförändringarna, olika klimatrelaterade risker och extrema väder. Behoven finns i alla länder, men är störst i redan utsatta utvecklingsländer, säger Markku Rummukainen.

Sektorer som ska diskuteras är bland annat jordbruk, energi, vatten, biologisk mångfald, hälsa, transport och infrastruktur.

Globalt samarbete krävs

Idag sker samarbeten mellan klimatforskare och meteorologiska institut världen över.

– Vi har redan utvecklade globala samarbeten kring klimatforskning och klimatövervakning. På konferensen ska vi diskutera kommande steg och starta processer för samverkan kring klimatinformation och -tjänster, säger Lena Häll Eriksson, generaldirektör på SMHI.

Regionala klimatscenarier

Sverige och SMHI medverkar på många sätt i konferensen. Bland annat ska klimatforskaren Colin Jones tala om internationell samordning kring nästa generation regionala studier. Markku Rummukainen och Elin Löwendahl ska informera om hur konkreta informationstjänster kring klimatfrågan utformas i Sverige.

Tredje världskonferensen

Detta blir WMOs tredje världskonferens om klimatet. De tidigare konferenserna år 1979 och 1990 bidrog till etableringen av FNs klimatpanel IPCC, respektive FNs ramkonvention om klimatförändringar, UNFCCC, samt det globala observationssystemet GCOS.

Konferensdeklaration från WCC-3 (World Climate Conference 3)

WMOs hemsida för WCC-3 (engelsk)