Dricksvattenprojekt nytt exempel på klimatanpassning

Klimatförändringar innebär risker för vårt dricksvatten. I Karlskrona pågår arbete för att få säker tillgång till ett dricksvatten med högre och jämnare kvalitet. Dricksvattenprojektet finns nu beskrivet i den nya exempelsamling för klimatanpassning, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Klimatförändringen kommer att ytterligare värma kallvatten på sommaren och kraftigare regn riskerar transportera mer föroreningar. Högre temperaturer leder också till att de mikrobiologiska riskerna ökar.

I Karlskrona kommun ska tillgången på dricksvatten säkras genom att förbehandlat vatten från vattenverket pumpas till en rullstensås där det renas ytterligare och lagras naturligt.

Dricksvattenprojektet är ett nytt exempel i den erfarenhetsbank för klimatanpassning som har börjat byggas upp. Materialet har sammanställts av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI och presenterar arbete som bedrivs i svenska kommuner. Här går det också att läsa om minskade risker för översvämningar och minskade hälsorisker vid värmeböljor.

Exemplen ska sprida erfarenheter

- Anpassningsexemplen syftar till att ge inspiration och sprida de erfarenheter som växt fram under de senaste åren, säger Åsa Sjöström, verksamhetsledare Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning.

- Vi har nu tagit fram exempel inom några olika problemområden, men idébanken ska växa successivt med ytterligare exempel från fler aktörer.

Exemplen presenteras i en kortfattad version med fördjupningsläsning. Materialet finns på Klimatanpassningsportalen, där en stor mängd fakta och råd kring klimatanpassning är samlat.

Portalen drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning i samverkan med fjorton myndigheter. Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning drivs vid SMHI som ett regeringsuppdrag, och samlar kunskap om klimatanpassning.

Läs om dricksvattenprojektet i Karlskrona.