Dramatiskt julväder i Sverige och övriga Europa

Julen 2013 har varit en av de mildaste och i sydvästra Sverige även en av de regnigaste på många år.

Borås fick under julafton 30 mm, vilket innebär den regnigaste julafton sedan man började med meteorologiska mätningar där år 1884. Om man till detta lägger att det kom 32 mm i Borås natten mot julafton, det vill säga sammanlagt 62 mm på 36 timmar, så förstår man att det blev höga eller mycket höga flöden i Viskan och andra västsvenska vattendrag.

Höga temperaturer

När det gäller temperaturen så var den hög eller mycket hög i nästan hela landet. De högsta värdena uppmättes i allmänhet under julafton eller juldagen. Här följer några exempel.

  • På julafton hade både Malmö och Lund +10,1°. Men där finns det en varmare julafton det senaste halvseklet, nämligen 1977 med +11° i Malmö och nästan +12° i Lund.
  • I Gävle och Örebro var det nästan +9° på juldagen. Det är högsta temperaturen på de orterna under en juldag på minst 50 år. Annandag jul 2011 var det dock varmare.
  • Umeå hade +5,4° på juldagen, vilket är den högsta för en juldag på minst 50 år. Dock hade man där nästan +8° på julafton 2006.

Snöfattigt

När det gäller snötäcket så är det förhållandena på juldagens morgon som vi låter definiera om julen är ”vit” eller ”grön”. Ett snödjup på en centimeter räcker för att julen ska betraktas som vit medan barmark eller snöfläckar innebär att julen är grön.

I år så var det barmark eller bara snöfläckar ända upp till Västerbottenskusten. Det står i kontrast till flera vita och snörika jular de senaste åren. I exempelvis Härnösand var det barmark, vilket dock inträffat 18 gånger tidigare de senaste 100 åren. Senast åren 2006 och 2007.

Djupt och intensivt lågtryck bestämde Europas julväder

Väderanalys gällande klockan 19 julafton 2013
Väderanalysen från klockan 19 svensk tid den 24 december 2013 visar det mycket omfattande och djupa lågtrycket med centrum nära Färöarna. Förstora Bild

Även på många håll i Europa var julvädret dramatiskt. Den drivande motorn bakom väderutvecklingen var ett mycket djupt och intensivt lågtryck. Vid Akraberg fyr på Färöarna registrerades ett lufttryck så lågt som 932,2 hPa på julaftons kväll. Det är inte så långt från det färöiska rekordet på 930,3 hPa vid Vága floghavn i januari 1993. Men den gången var sannolikt lufttrycket betydligt lägre i observationsglesa områden av Nordatlanten.

Det djupa lågtrycket skapade ett omfattande vindsystem över Europa. I samband med föhn uppmättes mycket höga temperaturer norr om Alperna. Till exempel 18,9° på juldagen i Chieming i Sydtyskland och 19,1° i Salzburg i Österrike samma dag.

I Spanien förekom nederbördsmängder lokalt över 200 mm på både julafton och juldagen. Flera mätstationer över 1 500 meters höjd i Schweiz redovisade omkring 120 centimeter nysnö mellan juldagen och annandagen. Det är även för att vara i Alpområdet imponernade mängder nysnö på så kort tid.