Det svenska köldrekordet fyller 50 år

I år är det rätt milda luftmassor som täcker Sverige nu i början av februari. För precis 50 år sedan var det helt annorlunda. Då sattes många av våra nu gällande köldrekord, däribland också köldrekordet för hela Sverige.

En extremt kall luftmassa täckte Sverige i början av februari 1966. De första dygnen var det främst i norra Sverige som köldrekorden slogs.

Allra kallast var det i Vuoggatjålme i mellersta Lapplandsfjällen med -52,6° den 2 februari. Två dygn senare var det nästan lika kallt där med -52,1°.

Detta är de enda exemplen på accepterade noteringar under -50° vid en officiell svensk väderstation. Genom åren har det dock förekommit åtskilliga privata mätningar av temperaturer under -50°.

Vuoggatjålme i mars 1966.
Vuoggatjålme i mars 1966, det vill säga någon månad efter det att stationen noterat svenskt köldrekord. Foto Curt Kempe/SMHI Förstora Bild

Portioner med extremt kall luft utbredde sig några dygn senare söderut över landet. För stationer i Götaland var det framför allt den 9 februari 1966 som åtskilliga nya köldrekord noterades. Kallast i Götaland den gången var det i Bredviken i Dalsland med -38,3°.

För de kallaste stationerna i Svealand, det vill säga i nordligaste Dalarna, är det däremot i allmänhet nyårshelgen 1978/79 som svarat för de flesta köldrekorden, åtminstone om vi talar om tiden efter andra världskriget.

-52,5° eller -52,6°?

Om man tittar i originaljournalen från Vuoggatjålme så står det -52,5° som lägsta temperatur. Det gör det även i SMHIs månadsöversikt för februari 1966.

Observationsjournal från Vuoggatjålme i februari 1966
Observationsjournal från Vuoggatjålme i februari 1966 inklusive kommentar från observatören "....vi önskar inte upprepning!". Hittills har de blivit bönhörda. Illustration SMHI Förstora Bild

Varför säger vi då att köldrekordet är -52,6°? Det beror på att SMHI tidigare utförde automatiska korrektioner av minimitemperaturen utifrån jämförande temperaturavläsningar av minimitermometern och den vanliga kvicksilvertermometer. Då kunde man få korrektioner av minimitemperaturen på en eller ett par tiondels grader.

Privata mätningar

Under åren har det förekommit åtskilliga privata mätningar av temperaturer på -50° eller lägre. Ett sådant värde har tidigare angetts som svenskt köldrekord, nämligen -53° vid Malgoviks folkskola den 13 december 1941.

Numera nöjer vi oss med att nämna detta värde i en kommentar till köldrekordet från den officella väderstationen i Vuoggatjålme.

Malgovik_1
Malgoviks skola. Foto Sverker Hellström Förstora Bild

Vuoggatjålme i jämförelse med våra nordiska grannländer

Hur står sig vårt svenska köldrekord från Vuoggatjålme om man jämför med exempelvis Norge och Finland?

Det är faktiskt så att -52,6° inte bara är köldrekord för Sverige utan även rekord om vi inkluderar våra nordiska grannländer.

I Finland är köldrekordet -51,5° och i Norge är köldrekordet -51,4°. En skillnad i jämförelse med Sverige är dock att det i både Finland och Norge hänt vid mer än ett tillfälle att temperaturen officiellt sjunkit under -50°.

I Danmark (om man undantar Grönland) är köldrekordet betydligt blygsammare och lyder på -31,4°.