Det antarktiska ozonhålet lika stort som vanligt

Det årligen återkommande antarktiska ozonhålet har återigen etablerat sig.

Det antarktiska ozonhålet 2014-09-15

Det är lika stort som det brukar vara, men mängden nedbrutet ozon är något mindre än vanligt. I rapporten från WMO finns sammanställningar från ett stort antal forskningsstationer som finns på Antarktis samt av satellitobservationer.

Vanligen är nedbrytningen som störst ungefär i början av oktober. För den som vill följa utvecklingen finns dagliga bulletiner baserade på satellitobservationer.