Dela dina väderobservationer med hela världen

Nu kan du ansluta din väderstation till SMHIs nya tjänst ”Mina observationer – WOW” på smhi.se. SMHI, och faktiskt hela världen, kommer att kunna dra nytta av de data din väderstation producerar.

Idag finns det ett stort antal privata väderstationer runtom i världen, varav många är anslutna till internet. Genom att ansluta sin väderstation till SMHIs nya tjänst ”Mina observationer – WOW” går det att jämföra sina egna observationer med dem från officiella mätstationer, till exempel SMHIs. De privata mätningarna blir därmed ett komplement till det officiella observationsnätet.

Josef Runbäck, produktansvarig på SMHI

— Väderobservationer utgör en mycket viktig grund i arbetet med väderprognoser och allt som förbättrar meteorologens nulägesbild av vädret förbättrar också prognoser och varningar, säger Josef Runbäck, produktansvarig på SMHI.

— Data från privata väderstationer ska vi ta till vara på. De kommer att vara ett utmärkt komplement till data från vårt officiella observationsnät. Kvaliteten på de privata mätningarna varierar, styrkan är att det finns så många. Mätningar med låg kvalitet kommer att sticka ut i mängden, speciellt när de jämförs med närliggande officiella mätstationer, fortsätter han.

Forskare ser stor potential i privata mätningar, bland annat när det gäller storstäder. Mer kunskap om dagens klimat behövs för att veta hur klimatförändringen kommer att påverka just städer.

Goda erfarenheter från andra länder

Det är i samarbete med det meteorologiska institutet i Storbritannien, Met Office, som SMHI fått tillgång till tekniken som gör det möjligt för privatpersoner att dela med sig av sina väderobservationer.

Storbritannien, Australien och Nederländerna har arbetat med kompletterande väderobservationer i några år och ser ett stort mervärde med de privata mätningarna. Till exempel blir information om temperatur, kraftiga, lokala regnskurar och byvindar mer komplett, förklarar Josef.

Gränssnittet i WOW-tjänsten

Bli en del av ett världsomspännande nätverk

Väderstation

Met Office skapade för några år sedan Weather Observations Website, WOW, för att klimatobservatörer och allmänhet skulle kunna skicka in väderobservationer på ett enkelt sätt. WOW är idag ett världsomspännande nätverk med observatörer i flera länder. För att bli en del av WOW behöver du en väderstation med programvara som kan skicka dina observationer via internet till WOW-databasen hos Met Office. SMHI visar dina observationer tillsammans med dem från officiella mätstationer i tjänsten ”Mina observationer - WOW” på smhi.se.

— Var med och bidra med dina väderobservationer! uppmanar Josef Runbäck.

— De blir till nytta för många. Alla observationer är välkomna och i tjänsten ”Mina observationer WOW” finns en beskrivning om hur du ansluter din station, samt information om vad du ska tänka på för att bidra med så bra mätningar som möjligt, förklarar han.

Väderstationer som kan kopplas in till WOW-nätverket finns att köpa från cirka 1 000 kr och de rapporterar vanligtvis temperatur, luftfuktighet, vind, lufttryck och nederbörd. För den som vill ha en mer avancerad väderstation finns möjligheten att ansluta även sådana, det vill säga stationer med kvalitet som är jämförbar med officiella stationer.