Danmark och Sverige gör gemensamt flygväder

Från 2012 kommer SMHI och den danska motsvarigheten DMI att gemensamt leverera flygväder. Syftet är både effektivisering och bättre service.

De meteorologiska instituten i Sverige (SMHI) och Danmark (DMI) har ingått ett partnerskap som innebär att myndigheterna från 2012 producerar gemensamma flygvädertjänster för luftfarten i det dansk-svenska luftrummet.

– Det här är ett initiativ för att möta nya behov för det europeiska luftrummet, förklarar Lena Häll Eriksson, Generaldirektör SMHI, och fortsätter:

– Samtidigt som vi ger luftfarten ännu bättre service, exempelvis genom att vi fungerar som back-up för varandra, kommer vi att tillsammans vidareutveckla våra tjänster. 

Samarbetet mellan de två institutionerna är ett viktigt steg för att genomföra EU-kommissionens beslut från 2009 att trafikflödet i det europeiska luftrummet ska bli enat, mer effektivt och mer klimatvänligt.

– Det är första gången vi ingår i den här typen av praktiskt och operativt samarbete över nationsgränsen, så det ska bli intressant att följa framöver", säger DMIs direktör Peter Aakjær.

Det operationella samarbetet börjar 2012 och beräknas vara helt infört i slutet av 2014.

Avtal SMHI-DMI
Generaldirektörerna Peter Aakjær, DMI, och Lena Häll Eriksson, SMHI, har undertecknat ett avtal som formellt etablerar ett konsortie. Partnerskapet innebär att myndigheterna gemensamt ska producera vädertjänster för flyget.