Dags för 2010 års antarktiska ozonhål

Nu har perioden startat då ett ozonhål märks över Antarktis, och det är några veckor senare än under de senaste åren. Detta är tyvärr inget tecken på att hålet kommer att bli mindre i år, även om en långsam läkningsprocess har börjat.

Ozon är en gas i atmosfären som skyddar oss mot den skadligaste UV-strålningen från solen. Det som brukar betecknas som ett ozonhål är det område över Antarktis där den totala ozonmängden ligger under 220 DU (Dobson enheter).

Förra årets ozonhål fick en tidig start, men utvecklingen stannade av och hålet blev tämligen ordinärt till sin omfattning och varaktighet. Då blev ozonhålet som störst i slutet av september med knappt 25 miljoner km2, vilket är ungefär lika stort som hela Nordamerika. I de centrala delarna var mängden ozon då cirka 120 DU.

De största ozonhålen som observerats har varit kring 28 miljoner km2.

– I år har starten av ozonhålet blivit sen, men detta är inget tecken på att det kommer att bli mindre i år. På många års sikt däremot är förväntningarna att ozonhålen kommer att bli kortvarigare för att till slut upphöra, men ännu finns inga säkra indikationer på att faran är över, säger Weine Josefsson, klimatolog.

Montrealprotokollet har minskat utsläppen

Det är det internationella i Montrealprotokollets begränsningar av produktion och utsläpp av ozonnedbrytande ämnen som har påverkat trenden i en positiv riktning. De mest aggressiva av dessa ämnen (CFC) har börjat avta i koncentrationen i atmosfären, men andra mindre aggressiva ozonnedbrytare (HCFC) ökar fortfarande.

Den samlade effekten av detta förväntas bli en återhämtning i ozonskiktet, men den är ännu svår att se.
– Den naturliga variabiliteten är så stor i ozonskiktet att ett enskilt års storlek på hålet inte kan tas som en intäkt på en förbättring. Och dessutom krävs ett flertal år med positiv utveckling, vilket gör att vi måste ge oss till tåls kanske 5-10 år innan vi med säkerhet kan fastställa att ozonskiktet har börjat återhämta sig. Men en läkningsprocess har i alla fall börjat, avslutar Weine Josefsson.

Följ utvecklingen dag för dag

Det finns ett par internationella sajter där utvecklingen kan följas dag för dag. Aktuella uppgifter om ozonhålets storlek, dess djup och även mängden nedbrutet ozon återfinns på:
"Ozone and UV forecast" som drivs av TEMIS och ESA (Tropospheric Emission Monitoring Internet Service och European Space Agency)

Liknande information finns på NASA-sajten "Ozone hole watch".

Information om 2009 års ozonhål kan du ladda ner och läsa i
WMO Antartic Ozone Bulletin 2009 (pdf).