Cyklonsäsongen har startat i Stilla Havet

Säsongens första namngivna tropiska cyklon i västra Stilla Havet, Aere, drog under helgen in över de norra delarna av Filippinerna med tropiska stormvindar (17-32 m/s). I samband med detta föll stora regnmängder, på sina håll över 500 mm, vilket orsakade översvämningar. Aere har nu lämnat landet och fortsätter åt nordost som en minimal tropisk storm.

Årets tropiska cyklonsäsong väntas för västra Stilla Havet bli normal eller mindre aktiv än normalt. Förra årets tropiska cyklonsäsong var extremt inaktiv i detta område och det märkliga inträffade att det bildades fler tropiska cykloner på Atlanten (19) än i västra Stilla Havet (15). Detta är såvitt man vet endast andra gången det hänt, förra gången var år 2005. Vanligtvis bildas det under ett normalt år 2-3 gånger fler tropiska cykloner i västra Stilla Havet än på Atlanten. En förklaring till att så få tropiska cykloner bildades förra året var att vi då hade en mycket kraftig La Nina. Denna har nu försvagats allt mer och i år väntas förhållandena bli mer normala.