Cyklonen Yasi - en sammanfattning

Den tropiska cyklonen Yasi drog under onsdagen in över Queensland, Australien. Vindarna mätte som mest över 65 m/s (medelvinden under 1 minut) och byvindarna låg på över 80 m/s. Men cyklonen nedgraderades snabbt, mest beroende på att cykloner som drar in över land snabbt förlorar sin energikälla, det varma havsvattnet.

Yasis högsta ranking blev en kategori 5 enligt det australiska väderinstitutet medan den blev en kategori 4 enligt den amerikanska Saffir-Simpsonskalan.

Därmed blev Yasi en av de starkaste tropiska cykloner som drabbat Australien. Man behöver bara gå tillbaka till april 2006 för att finna en ännu kraftfullare cyklon som dragit in över landet.

Då drog den tropiska cyklonen Monica, klassad som kategori 5 på både Saffir-Simpsonskalan och den austaliensiska skalan, in ett par mil väster om staden Maningrida i delstaten Northern Territory med vindar på 80 m/s (medelvind under 1 minut). Cyklonen drog in över ett glest befolkat område och var en till ytan liten orkan vilket begränsade skadeverkningarna i det berörda området.