Cyanobakterierna trivs i värmen

Sommarens extremvärme har gynnat cyanobakterierna som fortsätter att blomma kraftigt i mellersta och norra Egentliga Östersjön. Det syns dessutom tydliga stråk av ytansamlingar i södra Kattegatt.

Med årets tidiga värmebölja kom även den rekordtidiga algblomningen igång i södra Östersjön. Nu, i början av augusti blommar cyanobakterierna i stora delar av egentliga Östersjön men blomningen har avtagit längs med den svenska kusten. Satellitbilder visar också hur algblomningen har drivit in i Kattegatt via Öresund.

Satellitbild visar algsituationen den 3 augusti 2018
Blomning av cyanobakterier i Östersjön. Bild från satelliten Sentinel-3A kl 09:40 UTC den 3 augusti 2018. Foto ESA, Sentinel 3A Förstora Bild
Klorofyllvärden - 3 aug 2018
Uppskattade klorofyll-värden ifrån Sentinel-3, den 3e augusti 2018. Vit färg representerar saknad data.. Foto ESA, Sentinel 3. Förstora Bild

Levande cyanobakterier i prov från Laholmsbukten

Satellitbild - algblomning 3 aug 2018
Satellitbilder visar också hur algblomningen har drivit in i Kattegatt via Öresund. Foto ESA, Sentinel 3A. Förstora Bild

Att algblomningen driver in via Öresund har hänt tidigare men vad som är uppseendeväckande är att mikroskopianalyser av färska prover ifrån Laholmsbukten visar på levande cyanobakterier.

– Vad vi känner till, har det inte analyserats tidigare i detta område, konstaterar marinbiologerna Maria Karlberg och Marie Johansen på SMHI.

Maria tror att cyanobakterierna må leva i det salta Kattegattvattnet, men hon tror inte att det sker någon blomning.

Den 1 augusti 2018 provtog Laholms kommun vattnet i Laholmsbukten. I ett av de tre proverna fanns levande filament av cyanobakteriearterna Nodularia spumigena och Dolichospermum sp.

Nodularia spumigena och Dolichospermum sp
Bild från marinbiologernas mikroskop på SMHI. Till vänster Nodularia spumigena, överst Dolichospermum sp. Foto SMHI Förstora Bild
Levande cyanobakteriearterna Nodularia spumigena
Cyanobakteriearten Nodularia spumigena Foto SMHI Förstora Bild

Olika arter av cyanobakterier

I Östersjön under sommarmånaderna är det tre arter av cyanobakterier som tillväxer i stor mängd och bildar ytansamlingar. Man brukar kalla det för att de blommar. De tre arterna är Aphanizomenon sp., Dolichospermum sp. samt Nodularia spumigena. Den sistnämnda producerar ett gift som heter nodularin och kan vara skadlig för framförallt boskap och tamdjur som dricker vattnet. Även barn och känsliga personer ska vara försiktiga under en cyanobakterieblomning.

Både Aphanizomenon sp. och Dolichospermum sp. är sötvattenarter som tolererar Östersjöns bräckta vatten, men de trivs inte i västerhavets salta vatten.

Den giftiga arten Nodularia spumigena trivs bäst i salthalter mellan 5 och 20, men tolererar salthalter upp till 30. När cellerna dör läcker allt cellinnehåll ut i vattnet, inklusive giftet.

– Giftet som N. spumigena tillverkar påverkar levern, så man måste dricka vattnet för att få i sig giftet, förklarar Maria Karlberg.

Såg ut att trivas

Cyanobakterierna som setts på västkusten har troligtvis flutit med strömmar ut från Östersjön och har inte uppkommit här. Det har varit, och är just nu, kraftiga blomningar i Östersjön på grund av det varma och lugna vädret. Då finns det en risk att de driver ut i västerhavet och orsakar problem för badgäster.

– Möjligtvis är detta första gången det observerats cyanobakterier i så stor mängd som i år på västkusten. Tidigare år har det också flutit ut cyanobakterier från Östersjön, men då har det varit enstaka filament som inte ser ut att må särskilt bra. Ett par av filamenten från provtagningen i Laholmsbukten såg ut att trivas riktigt bra, berättar Maria Karlberg.

Kartor på smhi.se uppdateras dagligen

SMHI driver sedan 2002 "Baltic Algae Watch System", ett övervakningssystem för cyanobakterieblomningar (i dagligt tal algblomningar) i Östersjön baserat på satellitdata. Analyserade kartor som ger en bild av den aktuella situationen presenteras under hela sommaren på smhi.se.