Cyanobakterierna blommar nu i hela Egentliga Östersjön

Sommarens höga temperaturer gynnar cyanobakterierna som nu blommar ända från Tysklands kuster i söder till Finlands syd- och västkust i Finska viken samt även i Bottenhavet. Om värmen fortsätter, kommer även algblomningen att fortsätta.

SMHI driver sedan 2002 ”Baltic Algae Watch System”, ett övervakningssystem för cyanobakterieblomningar (i dagligt tal algblomningar) i Östersjön baserat på satellitdata. Analyserade kartor som ger en bild av den aktuella situationen presenteras under hela sommaren på smhi.se.

Tidig sommarvärme gav tidig start på blomningen

De fem veckorna med nära nog högsommarvärme som rådde fram till mitten av juni skickade även upp ytvattentemperaturen i Östersjön till siffror som annars brukar höra juli och augusti till. Cyanobakterierna, som trivs bäst när termometern visar 17 grader eller mer, svarade med synliga ytansamlingar utanför den tyska Östersjökusten redan från den 14 maj. 

Vid månadsskiftet maj/juni började blomningar synas även i nordvästra Östersjön, men de mest omfattande blomningarna fanns fortfarande i sydost. Från den 9 juni fanns utbredda ytansamlingar till havs norr om Polen och även i Hanöbukten var blomningen påtaglig. 

Läget just nu

Algblomning180716
Mycket tydliga blomningar av cyanobakterier i Östersjön den 16 juli 2018. Källa: ESA, Sentinel-3A Förstora Bild

Med årets tidiga värmebölja kom även den rekordtidiga algblomningen igång i södra Östersjön. Nu i mitten av sommaren har cyanobakterierna blommat ut på allvar i hela Egentliga Östersjön. 

– Satellitbilder visar tydligt hur algblomningen har etablerat sig ända från Tysklands kustremsa upp till Ålands hav och vidare in i Finska viken samt den senaste veckan även upp i Bottenhavet. Det är redan nu ett extremår vad gäller utbredningen av cyanobakterier i Östersjön, säger Johannes Johansson, oceanograf på SMHI.  

Cyanobakterier har konkurrensfördel på sommaren

En sjunkande vattentemperatur har ingen större påverkan. Har blomningen väl kommit igång avstannar den bara något men tar fart igen när temperaturen stabiliseras. 

– Anledningen till att cyanobakterierna blommar på sommaren är framför allt för att de då kan konkurrera ut andra växtplanktongrupper i kampen om näring. Till skillnad mot till exempel kiselalger, som blommar under våren och tar sin näring ur vattnet, kan cyanobakterier använda sig av kväve från luften, berättar Maria Karlberg, marinbiolog på SMHI.

Är vädret stabilt och lugnt tar näringen snabbt slut för växtplanktonen, medan cyanobakterierna kan fixera kväve och växa till snabbt. 

Två arter dominerar

Cyanobakteriearterna Aphanizomenon flos-aqua och Nodularia spumigena
Cyanobakteriearterna Aphanizomenon flos-aqua och Nodularia spumigena är vanliga i sommarens blomning. Foto SMHI Förstora Bild

Blomning av cyanobakterier i Östersjön kan bestå av många olika arter. Två av de allra vanligaste är Aphanizomenon flos-aquae och den giftiga arten Nodularia spumigena. 


Egentliga Östersjön är den del av Östersjön som sträcker sig från Ålands hav i norr till de danska sunden i sydväst. Skärgårdshavet, Bottniska viken, Ålands hav, Finska viken och Rigabukten ingår inte.