Cristina Alionte Eklund utses till hydrologisk rådgivare för WMO i Europa

Cristina Alionte Eklund på SMHI har fått två hedrande uppdrag av World Meteorological Organization. Hon blir nu hydrologisk rådgivare för region Europa och medordförande för "Arbetsgruppen för klimat och hydrologi".

– Jag känner mig väldigt glad och hedrad! Jag hoppas kunna bidra med både mitt och SMHIs kunnande inom operationell hydrologi, vatten- och klimattjänster, kapacitetsutveckling och internationella relationer, säger Cristina Alionte Eklund.

Hon arbetar till vardags med "Capacity Development" som syftar till att stötta väder- och vatteninstitut i andra länder, i främst Afrika, att utveckla relevanta vatten- och klimatinformationstjänster. Cristina är hydrolog och har lång erfarenhet av internationell projektledning. Hon har exempelvis arbetat med European Flood Awareness System (EFAS) – den första operationella övervaknings- och prognostjänsten för Europas floder – som SMHI har fått uppdraget att driva. Cristina ingår sedan tidigare i "Advisory Group" för "WMO Flood Forecasting Initiative".

Europeiska vatten- och klimattjänster

– Den nya rollen som hydrologisk rådgivare innebär att jag ska stödja WMO och dess president för Region Europa med hydrologisk expertis. Det handlar bland annat om implementering av WMO:s regionala operationella plan, berättar Cristina.

Hon blir också medordförande för Arbetsgruppen för klimat och hydrologi. Den består av sex team som arbetar med ett flertal frågor som ska stärka förmågan hos Europas olika meteorologiska och hydrologiska institut att tillsammans leverera användaranpassade produkter och tjänster.

– För att nå målet behöver vi dels förbättra tillgången på regional klimat- och vatteninformation, dels utveckla hanteringen och utbytet av data mellan länderna.

Cristina kommer också att arbeta med koordineringen gentemot andra aktiviteter som pågår inom WMO och Europeiska Kommissionen, till exempel ovan nämnda EFAS.